logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Szanowni Państwo, jak co roku, zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych, którą przygotowaliśmy dla uczniów śródmiejskich szkół na rok szkolny 2017/2018

Zapisy na wybrane zajęcia przyjmujemy już od 28 sierpnia 2017 r. drogą telefoniczną. Serdecznie zapraszamy również na Giełdę Ofert Programowych 9 września 2017 r.(sobota)
w godz. 11.00-13.00 (sala widowiskowa, II p.), podczas której będzie można zapisać klasę
 na wybrane zajęcia oraz osobiście porozmawiać z nauczycielem prowadzącym wybrane warsztaty. 
 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli śródmiejskich szkół i placówek oświatowych 
do udziału w warsztatach (w ramach „Spotkań z kulturą”), adresowanych do uczniów śródmiejskich placówek oświatowych.

 

 

OFERTA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH MDK „MURANÓW” im. C. K. Norwida  

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRACOWNIA

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

TYTUŁ WARSZTATÓW

WIEK UCZESTNIKÓW

 

 

multimedialno -

edukacyjna

 

Marta Rutkowska

„ABC programowania – LOGOMOCJA I SCRATCH” – cykl 4 spotkań w roku 

Uczniowie klas

„0” - VI SP

 

 

multimedialno – edukacyjna

 

Marta Rutkowska

 

„ABC komputera: projektowanie graficzne, animacja
i programowanie”

- cykl 4 spotkań w roku

Uczniowie  klas

„0” - III SP

 

muzyczno - rytmiczna

Leszek Fąfara


„Muzyczne podróże”

- cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas
I – III SP

 

muzyczno - rytmiczna

Leszek Fąfara


„Poszukiwacze muzycznych skarbów”

 - cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas
I – III SP

 

 

muzyczno - rytmiczna

 

Leszek Fąfara

„Muzyka polska” – cykl 4 spotkań w roku

Uczniowie klas
I – III SP

 

muzyczno - rytmiczna

Leszek Fąfara

 

"W krainie muzyki"
- cykl 4 spotkań w roku

Grupy przedszkolne
(5-6 lat)

 

teatralna

Joanna Oleś


„Świat teatru – cz. I”

- cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

I – III SP

 

teatralna

Joanna Oleś


„Świat teatru – cz. II”

- cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

 II – V SP

 

teatralna

Joanna Oleś


„Legendy warszawskie” –

cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

II – V SP

 

tańca i ruchu

Klara Dłużniewska-Białczyk


„Taneczna akademia malucha” 

- cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

„0”- I SP

 

tańca i ruchu

Klara Dłużniewska  -Białczyk


„Tańczymy jak lubimy”

 – cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

II – IV SP

 

plastyczna

Grzegorz Pańkowski

 

„W świecie koloru”

–  cykl 4 spotkań w roku

Uczniowie klas

I – IV SP

 

 

plastyczna

 

 

Grzegorz Pańkowski

„Kolorowy świat zwierząt” – cykl 4 spotkań 
w roku

Uczniowie klas

I – IV SP

 

tradycji 
i obyczajów

Dorota Szczocka


„Wielcy malarze dla młodych twórców” -

cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

I – IV SP

 

tradycji 
i obyczajów

Dorota Szczocka


„Historie niezwykłe rzeczy minionych” -

cykl 3 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

I – IV SP

 

tradycji 
i obyczajów

Dorota Szczocka


„Baśń o bohaterach w kamień i spiż zaklętych”

-  cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

„0” – III SP

 

tradycji 
i obyczajów

Dorota Szczocka


„Prostymi słowami o wielkich Polakach”

– cykl 4 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

III – IV SP

 

tradycji 
i obyczajów

Dorota Szczocka


Coś z niczego” - cykl 3 spotkań w roku
 

Uczniowie klas

„0” – III SP

 

 

 

 

 

 

 

humanistyczna

 

 

Alicja Kuszewska

„Jak powstaje książka, czyli o sztuce tworzenia”
 
- cykl dwóch spotkań w roku

Uczniowie klas

III – VII SP i klas gimnazjalnych

 

 

humanistyczna

 

 

Alicja Kuszewska

„Twardy orzech do zgryzienia, czyli
o poprawności

frazeologicznej - cykl dwóch spotkań w roku

Uczniowie klas

III – VII SP i klas gimnazjalnych

 

 
WYCIĄG Z REGULAMINU ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH „SPOTKAŃ
Z KULTURĄ” W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida

 DLA NAUCZYCIELI GRUP SZKOLNYCH

1. Adresatem warsztatów są uczniowie warszawskich szkół  podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz dzieci z przedszkoli od grupy 5-latków.

2. Pierwszeństwo w rezerwacji terminów dla swoich klas w warsztatach mają nauczyciele
ze śródmiejskich szkół i przedszkoli.

3. Nauczyciele szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście
lub telefonicznie w ostatnim tygodniu wakacji i w pierwszym tygodniu roku szkolnego oraz
w późniejszym terminie.

4. Nauczyciele szkół znajdujących się poza terenem Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście w trakcie Giełdy Ofert MDK „Muranów” odbywającej się zazwyczaj w pierwszą sobotę września oraz telefonicznie
w późniejszym terminie.

5. Jedno spotkanie z każdą grupą trwa 2 godziny dydaktyczne, tj. 1,5 godz. zegarowej.

6. Zajęcia realizowane są według autorskich programów zajęć opracowanych przez nauczycieli MDK „Muranów”.

7. Nauczyciel/opiekun przychodzący z klasą na warsztaty zobowiązany jest do opieki nad dziećmi czy młodzieżą podczas zajęć i przerw.

8.  Nauczyciele grup szkolnych proszeni są o zwrócenie uwagi, aby uczniowie mieli obuwie na zmianę.

9. Każde odwołanie zajęć przez nauczyciela musi być dostarczone do sekretariatu MDK-u w formie pisemnej (faks lub pismo odręczne) z pieczęcią szkoły oraz podpisem nauczyciela lub formie elektronicznej (patrz pkt10). 
Na dokumencie powinny znajdować się informacje: numer szkoły, nazwisko nauczyciela odwołującego zajęcia, termin zajęć, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz przyczyna odwołania zajęć.

10. Odwołanie zajęć w formie elektronicznej akceptowane będzie wyłącznie wówczas, jeśli przesłane zostanie pocztą e-mail z sekretariatu szkoły.

11. Przy kolejnych zapisach na zajęcia warsztatowe nauczyciel nagminnie odwołujący zajęcia
 (w roku poprzednim) bez podania obiektywnych przyczyn będzie  umieszczony na liście rezerwowej.

12. Każdy nauczyciel odwołujący zajęcia proszony jest o przekazanie informacji nauczycielowi prowadzącemu warsztaty w MDK-u. Mile widziane będzie znalezienie  klasy czy nauczyciela na zastępstwo.

13. Nauczyciel MDK odwołujący warsztaty stara się zaproponować spotkanie w innym, dogodnym dla obu stron terminie.

14. Nauczyciele, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach w cyklu otrzymają stosowne zaświadczenie.