WAŻNE!!!
Zapisy na warsztaty dla klas - 8 września (sobota); 11.00-12.30. Zapraszamy serdecznie Nauczycieli. Zapisy telefoniczne od 27 sierpnia.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
UWAGA !!! II ETAP REKRUTACJI – od 23 sierpnia od godziny 12.00 do 27 sierpnia do godziny 16.00 - przyjmowanie wniosków od kandydatów
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

W sobotę 2 grudnia 2017 r. uczestnicy zajęć popołudniowych MDK „Muranów” w wieku 8-12 lat, wzięli udział w warsztatach edukacyjno-plastycznych zorganizowanych na Zamku Królewskim w Warszawie pt. „Skąd się wzięły ‘izmy w sztuce”.

Młodzi adepci sztuki zapoznali się malarstwem nowoczesnym początku XX wieku na przykładzie twórczości artystów węgierskich. W pracowni plastycznej powstały prace nawiązujące do kubizmu, pointylizmu, abstrakcjonizmu.