logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galerie MDK „Muranów”

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” w ramach swojej działalności ma dwie galerie w swojej siedzibie przy ul. Stawki 10:


Galerię „Na Schodach”  i  Galerię "4 Okna"

 

Galerie prezentują i promują sztukę dziecka. Organizują wystawy pokonkursowe, wystawy indywidualne promujące dzieci szczególnie uzdolnione, wystawy prac dzieci z innych krajów i wiodących ośrodków oświatowych z Warszawy i z Polski, wystawy prac dzieci niepełnosprawnych i grup integracyjnych oraz wystawy związane z realizacją programów i warsztatów
z zakresu dziedzictwa kulturowego.

GALERIA " NA SCHODACH " PRZY UL. STAWKI 10

WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH "MŁODY ILUSTRATOR"- IX EDYCJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA "4 OKNA" PRZY UL. STAWKI 10

WYSTAWA PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM Pani  Marty Rutkowskiej

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA " NA SCHODACH " PRZY UL. STAWKI 10

WYSTAWA PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM Pani  Elżbiety Kossakowskiej