logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Konkursy w MDK „Muranów” 2016 / 2017

 Tel/fax 22 635 82 85, tel. centr. 22 635 01 40

e-mail:
kultura@mdk-muranow.waw.pl, strona: www.mdk-muranow.waw.pl

 

Wynik konkursu pt. „Zachwyceni Gruzją - plastyczne impresje”

 

I kategoria wiekowa - PRZEDSZKOLA

 

I NAGRODA

Justyna Wilczyńska

MDK „Muranów“

opiekun: Elżbieta Kossakowska

 

II NAGRODA

Aleksandra Broniek

MDK „Muranów“

opiekun:Elżbieta Kossakowska

 

III NAGRODA

Marta Krawczyk

Szkoła Podstawowa nr 32

opiekun: Jolanta Wożniak-Żemła

 

 

WYRÓŻNIENIE

Kasia Szachewicz

MDK „Muranów“

opiekun: Dorota Szczocka

 

 

II kategoria wiekowa – KLASY I-III

 

I NAGRODA

Julia Trusik

Pałac Młodzieży

opiekun: Saida Siczek

 

II NAGRODA

Antonina Pawińska

MDK „Muranów“

opiekun: Dorota Szczocka

 

III NAGRODA

Alicja Rybarczyk

Pałac Młodzieży

opiekun: Bożena Szynkielewska

 

WYRÓŻNIENIE

Mateusz Wojtusik

MDK„Muranów“

opiekun: Elżbieta Kossakowska

 

WYRÓŻNIENIE

Antonina Mazurek

Szkoła Podstawowa nr 220

opiekun: Anna Lewandowska

 

WYRÓŻNIENIE

Dagmara Bednarek

MDK „Muranów“

opiekun: Elżbieta Kossakowska

 

 

III kategoria wiekowa KLASY IV-VI

 

I NAGRODA

Karolina Gołda

MDK Muranów“

opiekun: Elżbieta Kossakowska

 

II NAGRODA

Mikołaj Belczyk

Szkoła Podstawowa nr 41

opiekun: Joanna Danilczuk

 

II NAGRODA

Aleksandra Urbańska

MDK Muranów

Opiekun: Dorota Szczocka

 

III NAGRODA

Patrycja Tomasik

Pałac Młodzieży

opiekun: Hanna Stefańska

 

III NAGRODA

Wiktora Topczewska

Pałac Młodzieży

opiekun: Bożena Szynkielewska

 

 

WYRÓŻNIENIE

Gustaw Zakrzewski

Szkoła Podstawowa nr 75

opiekun: Jolanta Góral

 

WYRÓŻNIENIE

Eva Jeklin

Szkoła Podstawowa nr 32

opiekun: Alina Adamska-Ubaka

 

IV kategoria wiekowa - GIMNAZJA

 

I NAGRODA

Anna Gałązka

MDK Muranów

opiekun: Elżbieta Kossakowska

 

I NAGRODA

Tymoteusz Kucharek

Pałac Młodzieży

opiekun: Bożena Szynkielewska

 

II NAGRODA

Sergiusz Kozak

Gimnazjum 37

opiekun:Judyta Krawczyk

 

 

III NAGRODA

Zuzanna Budka

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15

opiekun: Grażyna Pasiak

 

 

WYRÓŻNIENIE

Giorgi Kwinikadze

Gimnazjum nr 37

opiekun: Judyta Krawczyk

 

WYRÓŻNIENIE

Aleksandra Wiśniewska

Gimnazjum nr 37

opiekun: Judyta Krawczyk

 

WYRÓŻNIENIE

Kornelia Wsuł

Pałac Młodzieży

opiekun: Bożena Szynkielewska

 

V kategoria wiekowa – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

WYRÓŻNIENIE

Dominika Perkowska

Pałac Młodzieży

opiekun: Hanna Stefańska

 

 

Uroczystość podsumowująca konkurs odbędzie się w piątek 21.04.2017r. o godz.11

w siedzibie MDK ‘”Muranów” przy ul. Stawki 10 w Warszawie.

 

Gratulujemy laureatom.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym roku szkolnym.

 


 

Wyniki konkurs„Młody Ilustrator”

Komisja złożona z artystów – plastyków  oceniła  204  prace ilustrujące baśnie gruzińskie .

Przeanalizowano walory artystyczne prac, zgodność z tekstem, adekwatność środków wyrazu do wieku autora.

Wyłoniono i nagrodzono następujące prace autorstwa:

 

NAGRODY

1.       Nina Gawrych

2.      Konstancja Latusek

3.      Maria Maciaś

4.      Maria Miller

5.      Kornelia Pawińska

6.      Anna Vo

7.      Maciej Klimaszewski

8.      Tadeusz Pająk

9.      Tomasz Trzaskulski

10.   Maxsymilian Tulimowski

 

 

WYRÓŻNIENIA

1.      Weronika Bator

2.      Mela Chojnacka

3.      Weronika Dalecka

4.      Eliza Golaś

5.      Pola Jankowska

6.      Urszula Jędrusiak

7.      Karolina Koczy

8.      Joy Masny

9.      Agnieszka Poradzińska

10.   Maja Suchcicka

11.   Łucja Świst

12.   Wojciech Adamczyk

13.   Kajetan Mazurkiewicz

14.   Marek Wawrykiewicz

15.   Patryk Załuska

 

Uroczystość podsumowująca konkurs odbędzie się 9 marca 2017r.

w siedzibie MDK ‘”Muranów” przy ul. Stawki 10 w Warszawie.

 

Gratulujemy laureatom.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym roku szkolnym.


„Wydajemy własną książkę”
 
 nauczyciel koordynator - Jolanta Rajska
 
Młodzieżowy Dom Kultury
„MURANÓW” im. C. K. Norwida,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej,
Wolskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają do udziału
w XXIV edycji wojewódzkiego konkursu "Wydajemy własną książkę"
I Cele konkursu:
·  kształtowanie kultury czytelniczej,
·   pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób  
samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.
II Uczestnicy i opiekunowie:
·  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także 
do uczestników indywidualnych.
·   Opiekunem może być nauczyciel, instruktor 
 lub rodzic.
III Nagrody:
·  Każda nadesłana książka oceniana będzie 
w trzech kategoriach:
- literackiej,
 - plastycznej,
- edytorskiej.
·   Oceny dokona profesjonalne jury. 
·   Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
· Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł 
„Złotej Książki”.
 
 
IV  Sposób realizacji
 
·  Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. 
Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
 
· Książka powinna być estetyczna i wykonana 
w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, 
np. książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię
 i wzbogacające wymowę literacką. 
Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.
 
·  Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:
- tytuł,
- imię i nazwisko autora (autorów),    
- rok i miejsce wydania.
 
·  W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych 
twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.
 
·  Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację, zawierającą
- tytuł książki
- imię i nazwisko autora (autorów),
- wiek autora (autorów),
- imię i nazwisko opiekuna,
- nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, 
 a w przypadku uczestnika indywidualnego – numer telefonu domowego.
- Prace stają się wyłączną własnością organizatora. 
- Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie 
 i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”
- Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu imprezy finałowej 
 lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK "Muranów".
Książki należy nadsyłać 
do 31 marca 2017 r.
na adres:
MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10
00-178 Warszawa.
Finał przewidywany jest 
w maju 2017 roku.
Wybrane prace
 stają się własnością unikatowej 
Biblioteki Książki Dziecięcej
przy MDK „MURANÓW”.
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można:
 w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”,
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa,
tel. 22 635-82-85, 22 635-01-40
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa,
 tel. 22 810-46-64, 
e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl, 
www.pbw.waw.pl
 
w Wolskim Centrum Kultury 
ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa,
tel. 22 632-31-91/96, 
e-mail: sekretariat@wck-wola.pl,
 

 
 „Jesteśmy cząstką przyrody” 
 nauczyciel koordynator - Małgorzata Kowalczuk - Jakubowska    
  Celem konkursu jest:
- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,
- uświadomienie łączności człowieka z naturą, faktu, że jesteśmy takim samym elementem 
środowiska jak zwierzęta i rośliny.
 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.
 Technika dowolna, bez prac przestrzennych.
 Format maksymalny A-3.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane:
imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz 
z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem   
którego praca została wykonana.
Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.
Prace nie mogą być zrolowane.
Prace należy składać do końca marca 2017 roku 
w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa. 
Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową 
do Galerii MDK „Muranów”.  
O terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz miejscu wystawy 
organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie.
 Po zgłoszeniu do udziału w konkursie prace plastyczne stają się  
wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, 
prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący  
działalność MDK „Muranów”. 
 
Dodatkowych informacji udziela opiekun konkursu
Małgorzata Kowalczuk – Jakubowska w MDK „MURANÓW”
tel.22 635-82-85 lub 22 635-01-40,
507-344-984
Zapraszamy do udziału w konkursie
 i życzymy sukcesów !

 
„Zachwyceni Gruzją - plastyczne impresje”
 
 nauczyciel koordynator - Olga Lubacz
Zapraszamy uczniów śródmiejskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 oraz uczestników zajęć ze śródmiejskich placówek edukacji pozaszkolnej 
do udziału w konkursie plastycznym 
realizowanym w ramach VII edycji projektu edukacyjno-kulturowego 
„Nie ma muru na Muranowie”pod patronatem
Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
 
TEMAT: „Zachwyceni Gruzją – plastyczne impresje”
Gruzja słynie z pięknych i różnorodnych krajobrazów, wspaniałej kuchni 
oraz gościnności swoich mieszkańców. Góry Kaukazu, wybrzeże Morza Czarnego, 
Tbilisi, Batumi oraz malownicze winnice sprawiają, 
że Gruzja jest jednym z krajów coraz liczniej odwiedzanych przez turystów.
A jak widzą Gruzję młodzi ludzie? Zachęcamy uczniów do spojrzenia na ten kraj 
i ukazania jego piękna. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie zainspiruje 
do własnych interpretacji tematu, zapoznania się z dawną i współczesną Gruzją.
 
KATEGORIE WIEKOWE:     
·    przedszkole,
·    szkoła podstawowa - klasy I-III
·    szkoła podstawowa – klasy IV-VI
·    gimnazjum
·    szkoła ponadgimnazjalna
TECHNIKA I FORMAT PRAC:
- technika dowolna: ołówek, węgiel (zabezpieczony fiksatywą), 
kredki, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby: akwarela, akryl,
 gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), 
kolaż (bez materiałów sypkich, jak piasek czy ziarna), komiks (na jednej planszy)
- format prac: od A-3 do B-2
UWAGA!!! Proszę zadbać o właściwy transport prac!
 Prace zrolowane, złożone, pogniecione,
jak również oprawione nie będą przyjmowane. 
Nie przyjmujemy prac trójwymiarowych.
TERMINY:
Podpisane prace plastyczne wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia 
(nieprzyklejoną do pracy) należy składać do 11 marca 2017 r. 
bezpośrednio w sekretariacie  MDK „Muranów”, ul. Stawki 10, 
00-178 Warszawa  w godzinach 9.00 – 16.00. 
Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą 
na stronie internetowej  Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” 
 www.mdk-muranow.waw.pl do 4 kwietnia 2017 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów
 i nagród odbędzie się podczas uroczystości głównej
 podsumowującej VII edycję  projektu edukacyjno-kulturowego
 „Nie ma muru na Muranowie”. O terminie i godzinie uroczystości 
laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów.  
 
Młody Ilustrator
nauczyciel koordynator - Dorota Szczocka
IX edycja
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
o zasięgu warszawskim
Celem konkursu jest:
- zachęcenie do czytania książek i poznawania ilustracji,
- zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,
- kształtowanie postaw otwartych na bogactwo dziedzictwa innych kultur,
- rozwijanie wyobraźni,
- kształtowanie poczucia estetyki.
Zadanie
- należy wykonać ilustrację do wybranej gruzińskiej baśni lub legendy 
Warunki uczestnictwa:
 1. Do wzięcia udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat.
 2. Format - min. A5, max. A3 (prosimy nie rolować prac). 
 3. Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).
 4. Prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze: 
• imię i nazwisko,
• wiek i klasa,
• nazwa, adres i telefon placówki, bądź osoby prywatnej,
• nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała.
 1. Prace stają się wyłączną własnością organizatora. 
 2. Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 
  ich rodzic (prawny opiekun), 
  wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych  
  na konkurs w celach promowania działalności organizatorów. 
 3. Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika 
  do konkursu,  co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, 
  a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica (prawnego opiekuna) 
  wszystkich warunków niniejszego regulaminu
 4. Prace wraz z załączonym tekstem, do którego wykonano ilustrację 
  należy składać do 10 lutego 2017 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”. 
 5. Wszystkie prace można będzie odebrać po uprzednim uzgodnieniu 
  z p.Dorotą Szczocką do końca roku szkolnego 2016/2017 .
 6. O wynikach konkursu i terminie imprezy podsumowującej 
  zawiadomimy laureatów osobnym pismem lub telefonicznie.
 7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p.Dorota Szczocka, 


„Cudze chwalicie, swego nie znacie - Europa”
KONKURS MULTIMEDIALNY - VI edycja
nauczyciel koordynator - Marta Rutkowska
  Poznając nasze osiedle – Muranów, później dzielnicę, a następnie miasto  i region, w którym żyjemy ,
 uczymy się żyć w naszej Ojczyźnie – Polsce, która jest częścią Europy.
Chcąc rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży własnym miejscem zamieszkania,
 przygotować ich do pełnego uczestnictwa w kulturze regionu  i ugruntować poczucie tożsamości narodowej , 
kształtować postawy patriotyczne, postanowiliśmy przeprowadzić konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie” . 
Biorąc pod uwagę, iż kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej  
czy identyfikacji z ojczyzną jest procesem długotrwałym, zaplanowaliśmy konkurs, 
w którym stopniowo przechodzimy od poznania osiedla i dzielnicy 
do przybliżenia miasta, następnie regionu, później Polski i wreszcie  Europy. 
Konkurs jest podzielony na sześć edycji i co roku przebiega pod innym hasłem:

1. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - osiedle Muranów” w roku szkolnym 2011/2012
2. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - dzielnica Śródmieście” w roku szkolnym 2012/2013
3. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - Warszawa" w roku szkolnym 2013/2014
4. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Mazowsze” w roku szkolnym 2014/2015
5. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Polska”  w roku szkolnym 2015/2016
6. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Europa” w roku szkolnym 2016/2017
 
 
REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
CELE KONKURSU : 
· tworzenie trwałej więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają; 
· wzmocnienie tożsamości z Warszawą, Mazowszem, Polską  i Europą; 
·  budzenie zainteresowania problemami, historią i współczesnością naszego regionu; 
· wdrażanie do umiejętnego tworzenia komunikatów medialnych; 
· kształtowanie postaw  patriotycznych i proeuropejskich młodzieży.
 
W roku szkolnym 2016/2017
proponujemy następujące TEMATY PRAC /do wyboru/:
1. „Postacie literackie związane z Europą”
2. ,,Szlakiem bohaterów Europy”
3. „Przewodnik po najciekawszych miejscach Europy
4. „Europa, miejsca znane – nieznane”
W tematach 3. i 4. istnieje  możliwość wyboru jednej 
tematyki wiodącej, np.: zabytki architektury i dzieła sztuki, 
parki narodowe, miasta, itp.
 Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
· uczniowie klas: III - VI szkoły podstawowej
· uczniowie gimnazjum
FORMA PRACY KONKURSOWEJ: 
· prezentacja multimedialna lub film 
( uczniowie mają za zadanie przygotować  pokaz slajdów lub film) 
· długość przekazu - nie może przekraczać 20 minut
Na konkurs należy nadsyłać prace, 
które nie były publikowane 
i nagradzane w innych konkursach. 
Prace powinny dotyczyć wyłącznie Europy.
TERMINY I MIEJSCA: 
· Uczestnicy konkursu  są zobowiązani  dostarczyć
 prace w określonej regulaminem formie i miejscu. 
· Podczas etapu szkolnego  komisje szkolne wybierają 
maksymalnie 5 prac  w każdej kategorii wiekowej.
· Prace należy dostarczyć do sekretariatu lub portierni MDK ,, Muranów ” 
do  16 maja  2017 r. do godziny 18.00 lub wysłać mailem na adres: marrut19@wp.pl 
· Prace powinny być podpisane /imię, nazwisko i wiek autora ,
 klasa, imię i nazwisko opiekuna oraz szkoła. 
· Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni zwycięzców. 
· Uroczyste zakończenie planowane jest w czerwcu 2017r. 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  MDK ,,Muranów”.  
· Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
 Laureaci zostaną poinformowani przez organizatorów 
o zdobytych miejscach oraz terminie rozdania nagród i wyróżnień.
 UWAGI I ZASTRZEŻENIA: 
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nierozwiązania konkursu   
w planowanym pierwotnie terminie, jeśli ilość lub jakość 
zgłoszonych prac uniemożliwi ich rzetelną ocenę. 
· Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 
ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac nadesłanych 
na konkurs, w celach promowania działalności organizatorów. 
· Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika 
do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, 
a w przypadku uczestnika niepełnoletniego -  jego rodzica/ prawnego opiekuna, 
wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 
Marta Rutkowska, mail: marrut19@wp.pl
tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85
mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl