logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im C. K. Norwida

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa

tel. 22 635 01 40 (centrala), tel./faks 22 635 82 85

e - mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

 

REKRUTACJA 2016/2017

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 1 września 2016r. rusza kolejny etap zapisów dzieci 
i młodzieży na zajęcia popołudniowe w MDK ,,Muranów”.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji w systemie elektronicznym pod adresem warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć 
w sekretariacie MDK „Muranów” przy ul. Stawki 10

 

Informacje dotyczące rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego zostały opublikowane 
na stronie 
  www.edukacja.warszawa.pl  w części „Dla ucznia 
i rodzica”, w punkcie „Rekrutacja", w zakładce „Placówki wychowania pozaszkolnego”.

 

Szanowni Państwo

 

Dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców będą przyjmowane do końca roku 2016 w poniedziałki  w godzinach 15.00- 18.00

w pokoju nauczycielskim (na II piętrze).

 

Od stycznia 2017 r. wpłaty będą możliwe wyłącznie  na konto bankowe Rady Rodziców:

 Numer konta: 03 1240 5989 1111 0000 4765 3315

tytuł przelewu – składka za …(miesiąc)……(rok)

………….. (imię i nazwisko dziecka), …..(nr legitymacji)

 

Potwierdzenie wpłaty należy okazać w  sekretariacie celem uzyskania pieczątki

w legitymacji uczestnika zajęć.

 

Raz w miesiącu prosimy o okazanie legitymacji nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

 

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ZAJĘCIA

więcej informacji o zapisach na zajęcia >

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

znajduje się w budynku przy ul. Stawki 10

(wejście na tyłach budynku od strony pomnika Umschlagplatz)
 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im C. K. Norwida

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa

tel. 22 635 01 40 (centrala), tel./faks 22 635 82 85

e - mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl