logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im C. K. Norwida

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa

tel. 22 635 01 40 (centrala), tel./faks 22 635 82 85

e - mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 10 MAJA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ETAP I

DLA TZW. UCZESTNIKÓW KONTYNUUJĄCYCH

Uczestnicy chcący kontynuować udział w zajęciach (tych samych co obecnie) powinni w dniach: od 10 maja br. od godziny 10.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji powinni wydrukować, podpisać i złożyć w placówce (u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na portierni) do 18 maja do godziny 12.00.

ETAP II

DLA TZW. NOWYCH UCZESTNIKÓW

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 19 maja br. od godziny 12.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 6 czerwca br. do godziny 14.00.

 

Szanowni Państwo

 

 Składki na rzecz Rady Rodziców prosimy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców:

 

 Numer konta: 03 1240 5989 1111 0000 4765 3315

tytuł przelewu – składka za …(miesiąc)……(rok)

………….. (imię i nazwisko dziecka), …..(nr legitymacji)

..........(nazwa zajęć)

 

Potwierdzenie wpłaty należy okazać w  sekretariacie celem uzyskania pieczątki

w legitymacji uczestnika zajęć.

 

Raz w miesiącu prosimy o okazanie legitymacji nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.


Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

znajduje się w budynku przy ul. Stawki 10

(wejście na tyłach budynku od strony pomnika Umschlagplatz)
 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im C. K. Norwida

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa

tel. 22 635 01 40 (centrala), tel./faks 22 635 82 85

e - mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl