logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im C. K. Norwida

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa

tel. 22 635 01 40 (centrala), tel./faks 22 635 82 85

e - mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Formularze potrzebne do zapisów dzieci i młodzieży na zajęcia popołudniowe do pobrania:

F1 , F2 , F3 , F4

Od dnia 1 września 2017r. ruszył kolejny etap zapisów dzieci
i młodzieży na zajęcia popołudniowe w MDK ,,Muranów”.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji
w systemie elektronicznym pod adresem

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować, podpisać
i złożyć w sekretariacie MDK „Muranów” przy ul. Stawki 10

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl


Szanowni Państwo

         Dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

      prosimy wpłacać

na konto bankowe Rady Rodziców:

 Numer konta: 03 1240 5989 1111 0000 4765 3315

TYTUŁ PRZELEWU – składka za …(miesiąc)……(rok)

………….. (imię i nazwisko dziecka), …..(nr legitymacji)

 

Potwierdzenie wpłaty należy okazać w  sekretariacie celem uzyskania pieczątki w legitymacji uczestnika zajęć.

 

Raz w miesiącu prosimy o okazanie legitymacji nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie

znajduje się w budynku przy ul. Stawki 10

(wejście na tyłach budynku od strony pomnika Umschlagplatz)
 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im C. K. Norwida

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa

tel. 22 635 01 40 (centrala), tel./faks 22 635 82 85

e - mail: kultura@mdk-muranow.waw.pl