WAŻNE!!!
SEKRETARIAT BĘDZIE NIECZYNNY DO 21 LUTEGO 2018 ROKU. WSZYSTKIE PILNE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ W POKOJU DYREKCJI.

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Statut został opracowany na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i 542 art. 54i 63) Ustawy z dnia 19 marca 2009r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U.z 2005 r. Nr 52, poz. 466), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467).