WAŻNE!!!
Zapisy na warsztaty dla klas - 8 września (sobota); 11.00-12.30. Zapraszamy serdecznie Nauczycieli. Zapisy telefoniczne od 27 sierpnia.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
UWAGA !!! II ETAP REKRUTACJI – od 23 sierpnia od godziny 12.00 do 27 sierpnia do godziny 16.00 - przyjmowanie wniosków od kandydatów
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie do czytania książek i poznawania ilustracji,
 • zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,
 • kształtowanie postaw otwartych na bogactwo dziedzictwa innych kultur,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • kształtowanie poczucia estetyki.

REGULAMIN KONKURSU

Zadanie

 • Należy wykonać ilustrację do wybranej niemieckiej baśni lub legendy.

Uczestnicy konkursu

 • Do wzięcia udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 4 - 16 lat.

Technika i format prac

 • Format - min. A5, max. A3 (prosimy nie rolować prac).
 • Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).

Wymagania konkursowe - prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze:

 • imię i nazwisko,
 • wiek i klasa,
 • nazwa, adres i telefon placówki, bądź osoby prywatnej,
 • nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała.

Terminy i miejsca

 • Prace wraz z załączonym tekstem, do którego wykonano ilustrację należy składać do 9 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów”.
  Wszystkie prace można będzie odebrać po uprzednim uzgodnieniu z p. Dorotą Szczocką do końca roku szkolnego 2017/2018.
  O wynikach konkursu i terminie imprezy podsumowującej zawiadomimy laureatów osobnym pismem lub telefonicznie.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace stają się wyłączną własnością organizatora.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic (prawny opiekun), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs w celach promowania działalności organizatorów.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica (prawnego opiekuna) wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Koordynator konkursu: Pani Dorota Szczocka

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Dorota Szczocka,