WAŻNE!!!
DNIA 30 KWIETNIA 2018 r. (PONIEDZIAŁEK) PLACÓWKA DLA INTERESANTÓW OTWARTA JEST W GODZ. 8.00 - 16.00.
W DNIACH: 30 KWIETNIA - 4 MAJA 2018 r. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE W MDK "MURANÓW" SĄ ODWOŁANE.
ZAJRZYJ DO ZAKŁADKI "REKRUTACJA" - WAŻNE INFORMACJE. 10 MAJA OD GODZ. 12.00 RUSZA I ETAP REKRUTACJI !!!

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Cele konkursu

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,
 • uświadomienie łączności człowieka z naturą oraz faktu, że jesteśmy takim samym elementem środowiska jak zwierzęta i rośliny,
 • dostrzeżenie potrzeby szczególnej uwagi i dbałości o przyrodę ze względu na zagrożenia cywilizacyjne.

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

Technika i format prac

 • Technika dowolna, bez prac przestrzennych.
 • Format maksymalny A-3.

Terminy

 • Prace należy składać do 30 marca 2018 roku w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.
 • O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wystawie pokonkursowej organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie.

Wymagania konkursowe

 • Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz
  z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Prace nie mogą być zrolowane.

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace plastyczne po zgłoszeniu do udziału w konkursie stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania konkursu i działalności merytorycznej organizatorów.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 • Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową do Galerii MDK „Muranów”.