logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Szanowni Państwo

         Dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

      prosimy wpłacać

na konto bankowe Rady Rodziców:

 Numer konta: 03 1240 5989 1111 0000 4765 3315

TYTUŁ PRZELEWU – składka za …(miesiąc)……(rok)

………….. (imię i nazwisko dziecka), …..(nr legitymacji)

 

Potwierdzenie wpłaty należy okazać w  sekretariacie celem uzyskania pieczątki w legitymacji uczestnika zajęć.

 

Raz w miesiącu prosimy o okazanie legitymacji nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 Rada Rodziców MDK

Przewodniczący: Artur Parol

Sekretarz: Małgorzata Ciecierska

Skarbnik: Anna Wojcieszczyk

REGULAMIN RADY RODZICÓW (do pobrania)