logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Szanowni Państwo

 

 Prosimy o wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców:

 Numer konta: 03 1240 5989 1111 0000 4765 3315

tytuł przelewu – składka za …(miesiąc)……(rok)

………….. (imię i nazwisko dziecka), …..(nr legitymacji)

 

Potwierdzenie wpłaty należy okazać w  sekretariacie celem uzyskania pieczątki

w legitymacji uczestnika zajęć.

Raz w miesiącu prosimy o okazanie legitymacji nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

 

 

  Rada Rodziców MDK

Przewodniczący: Artur Parol

Sekretarz: Małgorzata Ciecierska

Skarbnik: Anna Wojcieszczyk

REGULAMIN RADY RODZICÓW (do pobrania)

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017 z przekonaniem, że będzie to kolejny rok naszej udanej współpracy
z dziećmi, młodzieżą, rodzicami
 i opiekunami, nauczycielami oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym. Wiemy,
że dotychczasowe wsparcie naszej statutowej działalności ze strony
  władz Dzielnicy Śródmieście  m. st. Warszawy  będzie tak wzorowe, jak w latach poprzednich. Od ponad sześćdziesięciu lat pamiętamy, że nasza piękna  i nowoczesna placówka żyje naprawę wtedy, kiedy w jej murach możemy współpracować z młodymi ludźmi realizującymi swoje pasje, zainteresowania i talenty.

Ten rok szkolny jest dla nas także rokiem zmian, które wprowadzamy w odpowiedzi na potrzeby
i oczekiwania
  naszych obecnych i przyszłych uczestników zajęć. Zaszły w naszej ofercie  również zmiany spowodowane wymogami organizacyjnymi, dlatego prosimy o zrozumienie z Państwa strony. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów, uczestnictwa w zajęciach, nowych propozycjach czy organizacji pracy placówki służymy pomocą
i wyjaśnieniami. Pozostawiamy w ofercie zajęcia, które od lat cieszą się niesłabnącą
  renomą i zainteresowaniem. Rozszerzamy propozycje zajęć popołudniowych/naborowych  (dla uczestników indywidualnych) i warsztatowych (dla grup zorganizowanych/klas) o nowe formy i tematy.

Nowe propozycje zajęć dla uczestników indywidualnych:

·        zajęcia pomagające rozwijać twórczą wyobraźnię i zdolności manualne „Z wyobraźnią na ty”;

·        rysunek i malarstwo dla nastolatków  - w tym zajęcia z profesjonalnym modelem;

·        zajęcia z zakresu małych form rzeźbiarskich i ceramicznych z elementami  plastyki;

·        zajęcia rytmiczne;

·        grafika komputerowa i programowanie wizualne dla najmłodszych;

·        grafika 3D i multimedia dla młodzieży;

·        „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA” – zajęcia kulturowo-językowe (j. polski)  dla uczniów klas V-VI SP;

·        „ROZWINĄĆ SKRZYDŁA” – zajęcia kulturowo-językowe (j. polski) przygotowujące młodzież do egzaminu gimnazjalnego;

·        ,,POTRAFIĘ WIĘCEJ” – zajęcia wspomagające rozwój zainteresowań humanistycznych oraz wszechstronny rozwój dziecka z zakresu j. polskiego  dla uczniów klas III SP.

Oprócz popularnych i sprawdzonych już warsztatów proponujemy także nowe tematy dla grup/klas szkolnych z terenu naszej dzielnicy i całej Warszawy. Informacje o nich znajdziecie  Państwo na naszej stronie www w zakładce „zajęcia dla grup szkolnych”. Zapraszamy Nauczycieli do udziału w naszej Giełdzie Ofert Warsztatowych w pierwszą sobotę września
w godz. 10.00-12.00, podczas której będzie można porozmawiać z naszymi nauczycielami i zapisać klasę na wybrane zajęcia.

Niezmiennie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w kreowaniu wizerunku naszej placówki, której głównym celem jest prowadzenie szeroko pojętej edukacji artystycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy zatem Rodziców
i Opiekunów do aktywnego uczestnictwa w życiu MDK „Muranów” poprzez udział
  w  imprezach okolicznościowych, pracy Rady Rodziców oraz zgłaszaniu wszelkich  propozycji, które pomogą nam jeszcze lepiej działać na rzecz edukacji  dzieci i młodzieży.
W najbliższym czasie planujemy zmodernizować naszą stronę internetową. Czekamy na Wasze propozycje: jakie informacje
  powinny się na niej znaleźć, co Waszym zdaniem należałoby zmienić, poprawić.  Przypominamy także, że udział w zajęciach w naszej placówce jest bezpłatny, ponieważ jesteśmy państwową placówką edukacji pozaszkolnej, a zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Naszym organem prowadzącym jest Biuro Edukacji m. st. Warszawy za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Składki  na rzecz Rady Rodziców są dobrowolne. Zbieranymi funduszami dysponuje Rada  Rodziców i przeznacza je na potrzeby naszych uczestników zajęć oraz podnoszenia jakości  pracy  z nimi.

Zaglądajcie także Państwo na naszą stronę do zakładek: KONKURSY I ŚRODMIEJSKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW. Warto sprawdzić, czy proponowane tematy konkursów  są bliskie dzieciom
i pozwolą im … pokazać, co potrafią poprzez udział w przyjemnej rywalizacji, w której liczą się talent, zaangażowanie, umiejętności i konsekwencja w działaniu.

Zmieniamy się dla Was, ale niezmiennie idei naszych zmian zawsze towarzyszy hasło:

 „EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY: PROFESJONALNA, NOWOCZESNA I PIELĘGNUJĄCA INDYWIDUALIZM TWÓRCZY”

 

Rada Pedagogiczna MDK „Muranów” im. C. K. Norwida