logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Rozwinąć skrzydła” – zajęcia kulturowo – językowe ( j. polski )
dla uczniów w wieku 11-13 lat, wtorki w godz.15.30-17.00

„Rozwinąć skrzydła” – zajęcia kulturowo – językowe ( j. polski )
 dla dzieci w wieku 5 - 7 lat, czwartki w godz.15.00-16.30

„Rozwinąć skrzydła” – zajęcia kulturowo – językowe ( j. polski )
 dla dzieci  w wieku 8 - 10 lat, czwartki w godz.16.40-18.10

nauczyciel prowadzący: Alicja Kuszewska

Zajęcia z języka polskiego i szeroko rozumianej kultury słowa  przygotowujące
w zindywidualizowany sposób do kolejnych etapów edukacji z języka polskiego.
Uczestnictwo w  zajęciach pozwoli dzieciom i młodzieży uzupełnić
i wzbogacić wiedzę zdobytą w szkole.
  

 

Podczas zajęć uczestnicy:

· poznają ciekawe książki z kanonu najnowszej literatury dziecięcej,

· wcielą się w role bohaterów uczestnicząc w zabawach dramowych,

· współpracując w grupie rozwiną twórczą aktywność oraz umiejętność wyrażania własnych uczuć,

· grając w gry edukacyjne rozwiną wiedzę  o otaczającym świecie.

Zajęcia prowadzone są za pomocą metod aktywizujących, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

 

 

wróć do zajęć popołudniowych