logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zajęcia teatralne w MDK „Muranów”

nauczyciel prowadzący: Joanna Oleś

Klub teatralny - dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat ( wtorki w godz.16.00 - 19.15 )

Kształtowanie kultury teatralnej, rozwijanie indywidualnych możliwo­ści dzieci. Praca nad dykcją, emisją głosu, eks­presją ciała, przełamywaniem nieśmiałości. Realizacja przedstawień i spektakli teatralnych.

W programie zajęć: działania teatralne w planie żywym i lalkowym, praca nad spektaklem, rozwijanie twórczego potencjału, ćwiczenie dykcji i emisji głosu, ćwiczenie ekspresji ruchowej, przełamywanie nieśmiałości, obycie
ze sceną, interpretacja tekstów, oprawa plastyczna i muzyczna spektakli, twórcze współdziałanie w grupie rówieśniczej.

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Wróć do zajęć popołudniowych >>