WAŻNE!!!
Sprawdź logując się na swoje konto w systemie rekrutacji, czy zostałeś przyjęty na zajęcia w I etapie rekrutacji/tzw. kontynuacji
UWAGA !!! II ETAP REKRUTACJI – 18 czerwca godz. 12.00 - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)
W ZAKŁADCE ZAJĘCIA/INNE ZAMIESZCZONY JEST PLAN NASZYCH ZAJĘĆ PODCZAS "LATA W MIEŚCIE 2018"

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zajęć przygotowanych przez nas w ramach akcji "LATO W MIEŚCIE 2018" (tabele z rozkładami zajęć na I i II tydzień znajdują się w załącznikach). Zajęcia tradycyjnie odbywać się będą przez pierwsze dwa tygodnie wakacji (od 25.06 do 06.07.2018 r.). Przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla zorganizowanych grup uczestników (zapisy przyjmujemy od koordynatorów akcji w placówkach organizujących dzienny pobyt dzieci i młodzieży w ramach akcji "LATO W MIEŚCIE 2018"). W godzinach popołudniowych zapraszamy uczestników indywidualnych, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych w ramach pracowni otwartych*.

* Każdy uczestnik zapisany na dowolną formę zajęć popołudniowych w roku szkolnym 2017/2018 w MDK "Muranów" może bez dodatkowych formalności uczestniczyć w wybranych zajęciach odbywających się w ramach popołudniowych pracowni otwartych podczas akcji "Lato w mieście" w naszym MDK-u. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić jedynie nauczycielowi prowadzącemu przed rozpoczęciem wybranych zajęć.

Dzieci i młodzież, którzy nie są uczestnikami żadnych zajęć popołudniowych w naszej placówce w tym roku szkolnym, a zechcą uczestniczyć w wybranych zajęciach podczas akcji "Lato w mieście", proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu - najpóźniej do dnia 22 czerwca 2018 r. w celu wypełnienia karty uczestnika zajęć w otwartej pracowni. W przypadku uczestników niepełnoletnich, kartę wypełnia rodzic lub opiekun prawny.