logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Formularze potrzebne do zapisów dzieci i młodzieży na zajęcia popołudniowe do pobrania:

F1, F2 , F3 , F4

Od dnia 1 września 2017r. ruszył kolejny etap zapisów dzieci i młodzieży na zajęcia popołudniowe w MDK ,,Muranów”.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji

w systemie elektronicznym pod adresem warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie MDK „Muranów” przy ul. Stawki 10

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane
w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018
(zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

 

wróć do zajęć popołudniowych