WAŻNE!!!
FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO "JESTEŚMY CZĄSTKĄ PRZYRODY" - 31 MAJA 2019 (PIĄTEK), GODZ. 11.00 W MDK "MURANÓW"
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - II ETAP: 16 MAJA - 3 CZERWCA 2019 r.
Sekretariat czynny: pon. 9:00-17:00, wt. 8:00-16:00, śr. 9:00-18:00, czw. 8:00-16:00, pt. 8:00-15:00.
6 czerwca 2019 r. (czwartek) odbędzie się V spotkanie w ramach projektu edukacyjnego dla dzieci pt. AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY". Szczegóły w zakładce "H
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

 Młodzieżowy Dom Kultury ,,MURANÓW”

do udziału w II edycji konkursu literackiego 

,,Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane”,

którego tematyka nawiązuje do Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Ręcznego pisania nic nie jest w stanie zastąpić.

Pisanie piórem nie tylko pobudza wyobraźnię i wyrabia charakter, ale sprzyja ogólnemu rozwojowi młodych osób.

Z wielu badań naukowych i obserwacji wynika, że pisanie odręczne, szczególnie pisanie piórem wiecznym, przekłada się wprost na nasze życiowe sukcesy.

Ci, którzy pracują nad swoim charakterem pisma, wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni, kształtują swoją samodyscyplinę, cierpliwość, pracowitość”.

Źródło:

www.ladnepisanie.pl

 „O Kampanii Pisania Piórem”

 Nauczyciel koordynatorAlicja Kuszewska Regulamin konkursu

 

 1. Cele konkursu

 

 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni w odniesieniu  do historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 do 2018 roku.

 

 • Rozbudzanie twórczości literackiej uczestników.

 

 • Kształtowanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem.

 

 • Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

 

 • Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii.

 

 • Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

 

 • Kształtowanie poczucia estetyki.

 

II.  Uczestnicy i opiekunowie ·

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i klasy gimnazjalnej  oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji  kultury, a także do uczestników indywidualnych.

Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

 

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas: III - V szkół  podstawowych, uczniowie klasy VI - VIII szkół  podstawowych oraz  klasy  gimnazjalnej.

 

 

 III. Tematy konkursu (do wyboru)

 • ,,STOkrotna wdzięczność za STO lat Niepodległej”
 • ,,Bo to jest Polska właśnie!”
 • ,,Być wolnym … to nic, ale odzyskać wolność- to niebo” (Johan Gottlieb Fichte)

 

IV. Forma literacka

 • Wiersz
 • Prace konkursowe (wraz z metryczką) należy składać  do dnia 18  grudnia  2018 r.  bezpośrednio w sekretariacie  MDK „Muranów”, w godz. 9.00-16.00 lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ,,Muranów” im. C.K. Norwida, Stawki 10, 00-178 Warszawa

( z dopiskiem: KONKURS LITERACKI ,,Słowem malowane, ręcznie kaligrafowane”)
O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego (18.12. 2018 r.)

 • Informacja o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej  Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” (www.mdk-muranow.waw.pl)
   od dnia 7 stycznia  2019 r.

O wynikach konkursu i terminie imprezy podsumowującej  zawiadomimy laureatów osobnym pismem lub telefonicznie. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Alicja Kuszewska.

 1. Wymagania konkursowe
 • Praca nie może przekraczać jednej strony formatu A- 4.
 • Praca powinna być napisana piórem na gładkim, białym papierze.
 • Praca nie może zawierać ilustracji, elementem zdobniczym mogą być inicjały.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę ( imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, adres e-mail do kontaktu).
 • Prace muszą być dostarczone niezgięte, w kopertach A- 4, odpowiednio zabezpieczone.
 • Rodzic ( prawny opiekun ) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie,
    udostępnianie w materiałach informacyjnych MDK ,,Muranów” prac nadesłanych na konkurs (w całości lub we fragmentach), w celach promowania działalności organizatora.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane autorom po zakończeniu konkursu.

 

 • Kryteria oceny:
 • Pod względem literackim:

- zgodność utworu z tematyką,

- twórczy charakter utworu,

- poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna.

 • Pod względem graficznym:

- zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej (płynność, poprawne  połączenia literowe),

- estetyka, prawidłowe rozmieszczenie tekstu,

-  wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter oraz różnicowaniu grubości kreski.

Prace, w których został  użyty  korektor, nie będą oceniane przez jury.

 

Nadesłanie prac  jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.