WAŻNE!!!
WIELKI FINAŁ IX EDYCJI PROJEKTU "NIE MA MURU NA MURANOWIE - WIETNAM" - 26 KWIETNIA 2019 r., GODZ. 11.00.
REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - I ETAP: 7-15 MAJA 2019 r.
AKCJA STRAJKOWA W MDK "MURANÓW" ZOSTAŁA ODWOŁANA. WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM.
Sekretariat czynny: pon. 9:00-17:00, wt. 8:00-16:00, śr. 9:00-18:00, czw. 8:00-16:00, pt. 8:00-15:00.
18 października ruszył nowy projekt edukacyjny dla dzieci pt. AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY". Szczegóły w zakładce "AKTUALNOŚCI"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Młodzieżowy Dom Kultury ,,MURANÓW”

do udziału w konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim  

„Jesteśmy cząstką przyrody”

Cele konkursu:

 

·         rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna

przyrody w jej nieskażonym stanie,

·         uświadomienie łączności człowieka z naturą

oraz faktu, że jesteśmy takim samym

elementem środowiska jak zwierzęta i rośliny,

·         dostrzeżenie potrzeby szczególnej uwagi

i dbałości o przyrodę ze względu na zagrożenia cywilizacyjne.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Uczestnicy konkursu:

 

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

 

Technika i format prac:

 

 • Technika dowolna, bez prac przestrzennych.
 • Format maksymalny A-3.

 

Terminy:

 

 • Prace należy składać do 29 marca 2019 roku w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.
 • O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani do dnia 8.05.2019 r. drogą mailową i poprzez informacje  zamieszczone na stronie MDK „MURANÓW” w zakładce „Konkursy” .
 • Rozdanie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w galerii „4 Okna” 24.05.2019 r. w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.

 

Wymagania konkursowe:

 

 • Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Prace nie mogą być zrolowane.

 

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody:

 

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.

 

Uwagi i zastrzeżenia organizatora:

 

 • Prace plastyczne po zgłoszeniu do udziału w konkursie stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w intrenecie
  i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania konkursu i działalności merytorycznej organizatorów.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 • Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową do Galerii MDK „Muranów”.