WAŻNE!!!
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu plastycznego pt. "Zachwyceni krajobrazem i kulturą Ukrainy" do czasu wygaśnięcia pandemii.
Zajęcia w placówce są odwołane do dnia 10 kwietnia 2020 r. (zgodnie z rozporządzeniem MEN)
WAŻNA INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW DOT. WYPŁAT Z FUNDUSZU SOCJALNEGO (ZAKŁADKA: MDK/DOKUMENTY)
PROPOZYCJE CIEKAWYCH ZAJĘĆ, ZABAW, KONKURSÓW ITP. NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ ZNAJDZIECIE W ZAKŁADKACH: "ZAJĘCIA/INNE/PROJEKTY" I W "AKTUALNOŚCIACH".
ADRESY INTERNETOWYCH PORTALI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"
Zgłoszenia na konkurs "Wydajemy własną książkę" przyjmujemy przesyłką pocztową lub dostarczone do placówki od pon. do pt. w godz. 12-15) do 6 kwietnia
Finał XII edycji konkursu pt. "Młody Ilustrator" zaplanowany na 12 marca 2020 r. zostaje odwołany z powodu zagrożenia koronawirusem.
W związku z zagrożeniem koronawirusem przegląd grup teatralnych w dniach: 16-18 marca 2020 r.w ramach ŚFMT zostaje odwołany.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (zakładka AKTUALNOŚCI).
XII edycja konkursu pt. "Młody Ilustrator" rozstrzygnięta. Wyniki publikujemy w AKTUALNOŚCIACH i w zakładce KONKURSY.
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW: 800 080 222
Zapisy telefoniczne na bezpłatne zajęcia warsztatowe 2019/2020 dla grup szkolnych trwają. Zapraszamy.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. "Rodzinnie i patriotycznie" - IV edycja

Celem konkursu jest:

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia,

- rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,

- doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę,

- zachęcanie do zdobywania wiedzy z zakresu historii Polski, tradycji i obyczajów,

- popularyzacja wiedzy dotyczącej ważnych wydarzeń historycznych, rocznic,

- kształtowanie świadomych postaw patriotycznych.

 

Zadania do wyboru:

- wykonać pracę obrazującą znane miejsce bitwy, w której uczestniczyli polscy żołnierze podczas II wojny światowej,

- wykonać portret znanego żołnierza polskiego, który wsławił się bohaterstwem podczas II wojny światowej.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5-20 lat.
  2. Format – A4 -  A3, B3 (prosimy nie rolować prac).
  3. Techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi  i fotograficznymi).

 

 • Prace powinny być opisane drukiem i zawierać następujące dane o autorze:

 

 • imię i nazwisko,
 • wiek ,
 • nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała.
 1. Prace stają się wyłączną własnością organizatora.
 2. Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic (prawny opiekun), wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych  na konkurs w celach promowania działalności organizatorów.
 3. Dostarczenie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica (prawnego opiekuna), wszystkich warunków niniejszego regulaminu
 4. Prace należy składać u nauczycieli prowadzących zajęcia do 25 października 2019 roku.
 5. Wszystkie prace można  odebrać po uprzednim uzgodnieniu z p. Leszkiem Fąfarą.
 6.  Impreza podsumowująca konkurs planowana jest na 14 listopada 2019r. o godz. 17.00. 
 7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Leszek Fąfara oraz pozostali nauczyciele MDK „Muranów”

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW”  Stawki 10, 00-178 Warszawa, tel. 22 635 01 40, 22 635 82 85, tel. kom: 723 244 930