WAŻNE!!!
PRZED PRZYJŚCIEM NA ZAJĘCIA - OD 25 MAJA - PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM W GODZ. 8.00-16.00.
Dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawiamy nasze zajęcia. Procedury dotyczące udziału w zajęciach znajdują się w zakładkach: AKTUALNOŚCI i RADA ROD
W dniach: 18-22 maja 2020 r. zajęcia w MDK-u są zawieszone. Wznawiamy działalność od 25 maja 2020 r. (poniedziałek).
KONKURS PLASTYCZNY PT. "ZACHWYCENI KRAJOBRAZEM I KULTURĄ UKRAINY" ROZSTRZYGNIĘTY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADKACH: AKTUALNOŚCI I MDK/KONKURSY
Zapraszamy do udziału w konkursie multimedialnym pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – Warszawa” - IX edycja. Konkurs realizujemy zdalnie !!!
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/21: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
SEKRETARIAT CZYNNY W GODZ. : 8.00-16.00
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
WAŻNE!!! II etap rekrutacji: przyjmowanie wniosków od nowych kandydatów na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 trwa w dniach: 15 maja - 2 czerwca. Szcze
PROPOZYCJE ZAJĘĆ W DOMU W ZAKŁADCE: ZAJĘCIA-INNE-PROJEKTY
WAŻNA INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW DOT. WYPŁAT Z FUNDUSZU SOCJALNEGO (ZAKŁADKA: MDK/DOKUMENTY)
PROPOZYCJE CIEKAWYCH ZAJĘĆ, ZABAW, KONKURSÓW ITP. NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ ZNAJDZIECIE W ZAKŁADKACH: "ZAJĘCIA/INNE/PROJEKTY" I W "AKTUALNOŚCIACH".
ADRESY INTERNETOWYCH PORTALI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (zakładka AKTUALNOŚCI).
XII edycja konkursu pt. "Młody Ilustrator" rozstrzygnięta. Wyniki publikujemy w AKTUALNOŚCIACH i w zakładce KONKURSY.
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW: 800 080 222
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

 

Z powodu zaistniałej sytuacji nie napłynęły prace dzieci na konkurs. Zatem w obecnym roku szkolnym konkurs „Jesteśmy cząstką przyrody” zostaje nierozstrzygnięty.  
Zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym roku szkolnym.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesteśmy cząstką przyrody”

Cele konkursu

·         rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna

przyrody w jej nieskażonym stanie,

·         uświadomienie łączności człowieka z naturą

oraz faktu, że jesteśmy takim samym

elementem środowiska jak zwierzęta i rośliny,

·         dostrzeżenie potrzeby szczególnej uwagi i dbałości o przyrodę ze względu na zagrożenia cywilizacyjne.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

 

Technika i format prac

 • Technika dowolna, bez prac przestrzennych.
 • Format maksymalny A-3.

 

Terminy

 • Prace należy składać do 29 marca 2020 roku w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.
 • O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani do dnia 8.05.2020 r. drogą mailową i poprzez informacje  zamieszczone na stronie MDK „MURANÓW” w zakładce „Konkursy” .
 • Rozdanie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w galerii „4 Okna” 27.05.2020 r. w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.

 

Wymagania konkursowe

 • Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Prace nie mogą być zrolowane.

 

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.

 

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace plastyczne po zgłoszeniu do udziału w konkursie stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w intrenecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania konkursu i działalności merytorycznej organizatorów.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 • Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową do Galerii MDK „Muranów”.