WAŻNE!!!
W dniach: 5-8 listopada 2018 r. odbędą się przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego XIII edycji ŚFMT.
Dnia 2 listopada 2018 r. (piątek) placówka będzie nieczynna.
18 października ruszył nowy projekt edukacyjny dla dzieci pt. AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY". Szczegóły w zakładce "AKTUALNOŚCI"
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: pn. 9-17; wt. 8-16; śr. 9-18; czw. 8-16, pt.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

„Ręcznego pisania nic nie jest w stanie zastąpić. Pisanie piórem nie tylko pobudza wyobraźnię i wyrabia charakter, ale sprzyja ogólnemu rozwojowi młodych osób. Z wielu badań naukowych i obserwacji wynika, że pisanie odręczne, szczególnie pisanie piórem wiecznym, przekłada się wprost na nasze życiowe sukcesy. Ci, którzy pracują nad swoim charakterem pisma, wzmacniają umiejętność koncentracji, są bardziej kreatywni, kształtują swoją samodyscyplinę, cierpliwość, pracowitość”.

Źródło: www.ladnepisanie.pl „O Kampanii Pisania Piórem”

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu

 • Rozbudzanie twórczości literackiej uczestników.
 • Kształtowanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem.
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
 • Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii.
 • Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.

Uczestnicy i opiekunowie

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych,
  instytucji kultury, a także do uczestników indywidualnych. Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

 • uczniowie klas: III - V szkół podstawowych,
 • uczniowie klasy VI - VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Tematy konkursu do wyboru:

 • Strofy o mojej rodzinie.
 • Zabiorę Cię właśnie tam …

Forma literacka

 • Wiersz

Terminy

 • Prace konkursowe (wraz z metryczką) należy składać do dnia 26 stycznia 2018 r. bezpośrednio w sekretariacie MDK „Muranów”,
  w godz. 9.00-16.00 lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ,,Muranów” im. C.K. Norwida ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa
  (z dopiskiem: KONKURS LITERACKI). O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego (26.01.2018 r.)
 • Informacja o laureatach konkursu dostępna będzie na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” od dnia 15 lutego 2018 r.
 • wynikach konkursu i terminie imprezy podsumowującej zawiadomimy laureatów osobnym pismem lub telefonicznie. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Alicja Kuszewska.

Wymagania konkursowe

 • Praca nie może przekraczać jednej strony A-4.
 • Praca powinna być napisana piórem na gładkim, białym papierze.
 • Praca nie może zawierać ilustracji, elementem zdobniczym mogą być inicjały.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę ( imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna).
 • Prace muszą być dostarczone niezgięte, w kopertach A- 4, odpowiednio zabezpieczone.
 • Rodzic ( prawny opiekun ) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, tj. udostępnianie w materiałach informacyjnych MDK ,,Muranów” prac nadesłanych na konkurs (w całości lub we fragmentach), w celach promowania działalności organizatora.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.

Kryteria oceny pod względem literackim:

 • zgodność utworu z tematyką
 • twórczy charakter utworu
 • poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna

Kryteria pod względem graficznym:

 • zachowanie zasad liternictwa w pisowni odręcznej (płynność, poprawne połączenia literowe)
 • estetyka, prawidłowe rozmieszczenie tekstu
 • wykorzystanie możliwości stalówki pióra przy kształtowaniu liter oraz różnicowaniu grubości kreski

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu

Koordynator konkursu: Pani Alicja Kuszewska

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Alicja Kuszewska

Attachments:
Download this file (METRYCZKA.doc)Karta zgłoszenia[ ]10 kB