WAŻNE!!!
W dniach: 5-8 listopada 2018 r. odbędą się przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego XIII edycji ŚFMT.
Dnia 2 listopada 2018 r. (piątek) placówka będzie nieczynna.
18 października ruszył nowy projekt edukacyjny dla dzieci pt. AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY". Szczegóły w zakładce "AKTUALNOŚCI"
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: pn. 9-17; wt. 8-16; śr. 9-18; czw. 8-16, pt.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Od wybrzeża Morza Północnego i Bałtyku przez pojezierza oraz niziny po góry Schwarzwaldu i Alpy, Niemcy zachwycają bogactwem
i różnorodnością swoich krajobrazów. Piękno natury, bogate w zabytki i przepełnione kulturowym dziedzictwem miasta, rozsiane po landach wspaniałe zamki i pałace – czynią naszego sąsiada jednym z najchętniej odwiedzanych krajów świata. A jak widzą Niemcy młodzi ludzie? Zachęcamy uczniów do spojrzenia na ten kraj i ukazania jego piękna. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie zainspiruje dzieci i młodzież do zapoznania się z pięknem niemieckich krajobrazów i własnych interpretacji tematu.

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu - kategorie wiekowe:

 • przedszkole,
 • szkoła podstawowa - klasy I-III,
 • szkoła podstawowa – klasy IV-VII,
 • gimnazjum,
 • szkoła ponadgimnazjalna.

Technika i format prac

 • technika dowolna: ołówek, węgiel (zabezpieczony fiksatywą), kredki, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby: akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż (bez materiałów sypkich, jak piasek czy ziarna), komiks (na jednej planszy),
 • format prac: od A-3 do B-2,
 • uwaga: proszę zadbać o właściwy transport prac ! Prace zrolowane, złożone, pogniecione, jak również oprawione nie będą przyjmowane, nie przyjmujemy prac trójwymiarowych.

Terminy

 • podpisane prace plastyczne wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia (nieprzyklejoną do pracy) należy składać
  do 8 marca 2018 r. bezpośrednio w sekretariacie MDK „Muranów”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa w godzinach 9.00 – 16.00,
 • informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” www.mdk-muranow.waw.pl do 6 kwietnia 2018 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości głównej podsumowującej VIII edycję projektu edukacyjno-kulturowego „Nie ma muru na Muranowie”. O terminie i godzinie uroczystości laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów.

Wymagania konkursowe:

 • uczestnik konkursu może zgłosić 1 lub 2 prace,
 • nie przyjmujemy prac zbiorowych,
 • każda praca na odwrocie musi mieć trwale przyklejoną tabelkę z danymi według załączonego wzoru,
 • dołączona karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona czytelnie drukowanymi literami.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zgodność z tematem,
 • interpretacja własna tematu,
 • walory artystyczne,
 • kompozycja,
 • warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach do publikacji
  w celach promocyjnych.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic, prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania działalności organizatorów.
 • Nadesłanie pracy plastycznej na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica, prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Koordynator konkursu: Pani Olga Lubacz

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: p. Olga Lubacz