WAŻNE!!!
W dniach: 5-8 listopada 2018 r. odbędą się przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego XIII edycji ŚFMT.
Dnia 2 listopada 2018 r. (piątek) placówka będzie nieczynna.
18 października ruszył nowy projekt edukacyjny dla dzieci pt. AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY". Szczegóły w zakładce "AKTUALNOŚCI"
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: pn. 9-17; wt. 8-16; śr. 9-18; czw. 8-16, pt.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Cele konkursu

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,
 • uświadomienie łączności człowieka z naturą oraz faktu, że jesteśmy takim samym elementem środowiska jak zwierzęta i rośliny,
 • dostrzeżenie potrzeby szczególnej uwagi i dbałości o przyrodę ze względu na zagrożenia cywilizacyjne.

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

Technika i format prac

 • Technika dowolna, bez prac przestrzennych.
 • Format maksymalny A-3.

Terminy

 • Prace należy składać do 30 marca 2018 roku w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.
 • O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wystawie pokonkursowej organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie.

Wymagania konkursowe

 • Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz
  z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Prace nie mogą być zrolowane.

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace plastyczne po zgłoszeniu do udziału w konkursie stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania konkursu i działalności merytorycznej organizatorów.
 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
 • Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową do Galerii MDK „Muranów”.