WAŻNE!!!
W dniach: 5-8 listopada 2018 r. odbędą się przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego XIII edycji ŚFMT.
Dnia 2 listopada 2018 r. (piątek) placówka będzie nieczynna.
18 października ruszył nowy projekt edukacyjny dla dzieci pt. AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY". Szczegóły w zakładce "AKTUALNOŚCI"
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: pn. 9-17; wt. 8-16; śr. 9-18; czw. 8-16, pt.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Cele konkursu

 • kształtowanie kultury czytelniczej,
 • pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy konkursu i opiekunowie

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz innych placówek kulturalno-oświatowych, instytucji kultury, a także do uczestników indywidualnych.
 • Opiekunem może być nauczyciel, instruktor lub rodzic.

Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach:

 • literackiej,
 • plastycznej,
 • edytorskiej.

Oceny dokona profesjonalne jury.

Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.

Od IV edycji konkursu książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł „Złotej Książki”.

Sposób realizacji – wymagania konkursowe

 • Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
 • Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, np. książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką.
 • Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.

Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:

 • tytuł,
 • imię i nazwisko autora (autorów),
 • rok i miejsce wydania.

W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.

Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację zawierającą:

 • tytuł książki
 • imię i nazwisko autora (autorów),
 • wiek autora (autorów),
 • rok i miejsce wydania,
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu, a w przypadku uczestnika indywidualnego – numer telefonu kontaktowego.

Terminy

 • Książki należy nadsyłać do 30 marca 2018 r. na adres: MDK „MURANÓW”,
  ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa.
 • Finał przewidywany jest w maju 2018 roku.
 • Nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział należy odebrać w dniu imprezy finałowej lub do końca roku szkolnego w siedzibie MDK „Muranów”.

Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Wybrane prace stają się własnością unikatowej Biblioteki Książki Dziecięcej przy MDK „MURANÓW”.

Koordynator konkursu: Pani Jolanta Rajska