WAŻNE!!!
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów literackiego i recytatorskiego w ramach ŚFMT odbędzie się 9 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Kinie MUR
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego w ramach ŚFMT odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w MDK "Muranów".
ZAPISY GRUP SZKOLNYCH NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE TRWAJĄ. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: ZAJĘCIA/ZAJĘCIA DLA GRUP SZKOLNYCH.
Zapraszamy do oglądania filmów poświęconych 70 leciu MDK "Muranów" i MDK "Łazienkowska" (zakładka: MDK/HISTORIA).
Informacje dot. Scentralizowanego Funduszu Socjalnego w roku 2022 zamieszczone są w zakładce: MDK/DOKUMENTY
XV. LECIE ŚFMT - ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
Deklaracja dostępności MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: AKTUALNOŚCI/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, MDK/DOKUMENTY oraz na stronie BIP.
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/23: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 121 212.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Akcja "Zima w mieście" w MDK "Muranów" trwała całe dwa tygodnie ferii zimowych. Dzieci  i młodzież  miały możliwość uczestniczenia w różnych i ciekawych zajęciach "pracowni otwartych", które prowadzili nauczyciele z MDK "Muranów".

Oto relacja filmowa i fotograficzna. Zapraszamy do oglądania:

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ - ZAPISANE I NIEZAPISANE NA ZAJĘCIA W NASZEJ PLACÓWCE - DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2022" (W REŻIMIE SANITARNYM) PRZEZ DWA TYGODNIE FERII W RAMACH TZW. OTWARTYCH PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH W ROZBICIU NA 1 I 2 TYDZIEŃ FERII:

 • ZAŁ. NR 1 - PLAN ZAJĘĆ W I TYGODNIU FERII: 31.01 - 04.02.2022
 • ZAŁ. NR 2 - PLAN ZAJĘĆ W II TYGODNIU FERII: 07.02-11.02.2022

ZASADY UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAJĘCIACH PODCZAS AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE”:

Na wszystkie zajęcia, w poszczególnych grupach, mogą być zapisani uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane (do 10 uczestników w grupie zorganizowanej). Łącznie w jednej grupie zajeć warsztatowych (uczestnicy z grup zorganizowanych + uczestnicy indywidualni) można zapisać do 16 uczestników. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie na specjalnie sporządzonych listach zgłoszeń. O zapisie na poszczególne zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

UCZESTNICY INDYWIDUALNI

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ - ZAPISANE I NIEZAPISANE NA ZAJĘCIA W NASZEJ PLACÓWCE - DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS W RAMACH AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2022", KTÓRE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W CZASIE DWÓCH TYGODNI FERII ZIMOWYCH W RAMACH TZW. OTWARTYCH PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? - KROK PO KROKU:

 1. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/UCZESTNIK PEŁNOLETNI ZGŁASZA -TELEFONICZNIE LUB MAILEM - W SEKRETARIACIE CHĘĆ UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH NAJPÓŹNIEJ 1 GODZ. PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM. ZGŁOSZENIA DOTYCZĄ UCZESTNIKÓW ZAPISANYCH DO MDK, JAK I TYCH, KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W NASZYCH ZAJĘCIACH TYLKO W CZASIE FERII. MOŻNA JEDNORAZOWO ZGŁOSIĆ UCZESTNIKA NA WSZYSTKIE WYBRANE ZAJĘCIA W CZASIE CAŁYCH FERII. ZAPISY BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ZGŁOSZEŃ. LICZBA MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH JEST OGRANICZONA. PROSIMY W ZGŁOSZENIU PODAĆ NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - dotyczy wszystkich kandydatów chętnych do udziału w zajęciach;
 2. ZAPOZNAĆ SIĘ, WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ NA OKRES FERII WRAZ Z ZAŁĄCZONĄ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOT. OCHRONY DANYCH ZAMIESZCZONĄ NA ODWROCIE KARTY- można wypełnić w domu lub przed rozpoczęciem zajęć (ZAŁ. NR 3) – wypełnienie ww. karty dotyczy tylko kandydatów nowych/niezapisanych na zajęcia w trakcie roku szkolnego !!!. Uczestnicy zapisani na zajęcia w bieżącym roku szkolnym nie wypełniają ww. karty uczestnika;
 3. KAŻDY ZGŁOSZONY UCZESTNIK  PRZYCHODZI NA ZAJĘCIA WYPOSAŻONY W: maseczkę i obuwie na zmianę;
 4. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ PROCEDURĄ WEWNĘTRZNĄ, KTÓRA DOTYCZY ORGANIZACJI PRACY W CZASIE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH - dotyczy wszystkich kandydatów chętnych do udziału w zajęciach – procedura dostępna jest na portierni MDK i poniżej w zał. nr 4 ;
 5. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIA OŚWIADCZENIA I PODPISAĆ JE NA PORTIERNI W MDK PRZED ROZPOCZĘCIEM UDZIAŁU W ZAJĘCIACH-  dotyczy wszystkich kandydatów chętnych do udziału w zajęciach – treść oświadczenia dostępna jest na portierni MDK i poniżej, w zał. nr 5.

 GRUPY ZORGANIZOWANE

ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA RÓWNIEŻ ZORGANIZOWANE GRUPY UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI. ZGŁASZANA GRUPA NIE POWINNA LICZYĆ WIĘCEJ NIŻ 10 UCZESTNIKÓW.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? - KROK PO KROKU:

 1. NAUCZYCIEL/OPIEKUN GRUPY ZGŁASZA TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE PLACÓWKI CHĘĆ UDZIAŁU GRUPY W WYBRANYCH ZAJĘCIACH ZGODNIE Z NASZYM PLANEM ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCYM W CZASIE FERII ZIMOWYCH (zał. nr 1 i 2). JEDNORAZOWO MOŻNA ZGŁOSIĆ KILKA GRUP NA RÓŻNE ZAJĘCIALICZEBNOŚĆ ZGŁASZANEJ GRUPY NA WYBRANE ZAJĘCIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 UCZESTNIKÓW. GRUPĘ LICZNIEJSZĄ NIŻ 10 UCZNIÓW MOŻNA ZAPISAĆ RÓWNOLEGLE NA INNE ZAJĘCIA, JEŚLI ZAPLANOWANE SĄ W PODOBNYM PRZEDZIALE CZASOWYM;
 2. ZGŁOSZONA GRUPA BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ W RAMACH TYCH SAMYCH ZAJĘĆ Z UCZESTNIKAMI ZAPISANYMI INDYWIDUALNIE. ŁĄCZNIE W ZAJĘCIACH MOŻE UCZESTNICZYĆ 16 DZIECI;
 3. ZAPISANA GRUPA ZGŁASZA SIĘ NA ZAJĘCIA. (Prosimy, aby dzieci miały ze sobą: maseczki, wodę do picia oraz obuwie na zmianę);
 4. W PRZYPADKU ZMIANY PLANÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAPISANEJ GRUPY W NASZYCH ZAJĘCIACH PROSIMY NAUCZYCIELA/OPIEKUNA GRUPY O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKA SEKRETARIATU;
 5. NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ PROCEDURĄ WEWNĘTRZNĄ, KTÓRA DOTYCZY ORGANIZACJI PRACY W CZASIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH - procedura dostępna jest na portierni MDK oraz poniżej w zał. nr 4;
 6. NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW PROSIMY O PRZEKAZANIE LISTY IMIENNEJ UCZESTNIKÓW OBECNYCH PODCZAS ZAJĘĆ NAUCZYCIELOWI MDK PROWADZĄCEMU DANE ZAJĘCIA. 

 Serdecznie zapraszamy