WAŻNE!!!
Zajęcia komputerowe z p. Martą Rutkowską są odwołane w dniach: 25-26 listopada 2021 r.
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ŚFMT 2021/22 ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADKACH: ŚFMT i KONKURSY.
ZAPRASZAMY LAUREATÓW KONKURSU "WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ" PO ODBIÓR NAGRÓD I DYPLOMÓW.
Informacje dot. Scentralizowanego Funduszu Socjalnego zamieszczone są w zakładce: MDK/DOKUMENTY
ROK 2021 OGŁOSZONY ROKIEM CYPRIANA KAMILA NORWIDA
XV. LECIE ŚFMT - ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
Regulaminy konkursów: recytatorskiego, literackiego, plastycznego i teatralnego ŚFMT 2021/2022 - znajdziecie w zakładkach: ŚFMT i konkursy.
Deklaracja dostępności MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: AKTUALNOŚCI/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, MDK/DOKUMENTY oraz na stronie BIP.
AKTUALNA PROCEDURA WEWNĘTRZNA ORGANIZACJI PRACY W MDK W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ZAKAŻENIOM KORONAWIRUSEM (w zakł.:RADA RODZICÓW i MDK/DOKUMENTY).
Prowadzimy zapisy telefoniczne na zajęcia warsztatowe dla grup szkolnych w roku 2021/22.
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2021/22: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 121 212.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

 

 

LATO W MIEŚCIE 2021

UCZESTNICY INDYWIDUALNI

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ - ZAPISANE I NIEZAPISANE NA ZAJĘCIA W NASZEJ PLACÓWCE - DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE 2021", KTÓRE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W CZASIE DWÓCH PIERWSZYCH TYGODNI WAKACJI W RAMACH TZW. OTWARTYCH PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ W ROZBICIU NA 1 I 2 TYDZIEŃ WAKACJI:

 • ZAŁ. NR 1 - PLAN ZAJĘĆ W I TYGODNIU WAKACJI: 28.06 - 02.07.2021
 • ZAŁ. NR 2 - PLAN ZAJĘĆ W II TYGODNIU WAKACJI: 05.07 - 09.07.2021

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? - KROK PO KROKU:

 1. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/UCZESTNIK PEŁNOLETNI ZGŁASZA TELEFONICZNIE LUB MAILEM W SEKRETARIACIE CHĘĆ UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH NAJPÓŹNIEJ 1 GODZ. PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM. MOŻNA JEDNORAZOWO ZGŁOSIĆ UCZESTNIKA NA WSZYSTKIE WYBRANE ZAJĘCIA. PROSIMY W ZGŁOSZENIU PODAĆ NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO DO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - dotyczy wszystkich kandydatów chętnych do udziału w zajęciach;
 2. WYPEŁNIĆ KARTĘ UCZESTNIKA - można wypełnić w domu lub przed rozpoczęciem zajęć (ZAŁ. NR 3) - dotyczy kandydatów nowych/niezapisanych na zajęcia w trakcie roku szkolnego;
 3. PODPISAĆ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DOT. OCHRONY DANYCH (ZAŁ. NR 4) - dotyczy kandydatów nowych/niezapisanych na zajęcia w trakcie roku szkolnego;
 4. ZAPISANY UCZESTNIK  ZGŁASZA SIĘ NA ZAJĘCIA. (Prosimy, aby dzieci miały ze sobą: maseczki, wodę do picia oraz obuwie na zmianę).
 5. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ PROCEDURĄ WEWNĘTRZNĄ, KTÓRA DOTYCZY ORGANIZACJI PRACY W CZASIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH-dotyczy wszystkich kandydatów chętnych do udziału w zajęciach - (ZAŁ. NR 5)

Serdecznie zapraszamy

 ZORGANIZOWANE GRUPY

ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA RÓWNIEŻ ZORGANIZOWANE GRUPY UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI. ZGŁASZANA GRUPA NIE POWINNA LICZYĆ WIĘCEJ NIŻ 10 UCZESTNIKÓW.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? - KROK PO KROKU:

 1. NAUCZYCIEL/OPIEKUN GRUPY ZGŁASZA TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE PLACÓWKI CHĘĆ UDZIAŁU GRUPY W WYBRANYCH ZAJĘCIACH (ZAŁ. NR 1 i 2). MOŻNA JEDNORAZOWO ZGŁOSIĆ KILKA GRUP NA RÓŻNE ZAJĘCIALICZEBNOŚĆ ZGŁASZANEJ GRUPY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 10 UCZESTNIKÓW;
 2. ZGŁOSZONA GRUPA BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ W RAMACH TYCH SAMYCH ZAJĘĆ Z UCZESTNIKAMI ZAPISANYMI INDYWIDUALNIE. ŁĄCZNIE W ZAJĘCIACH MOŻE UCZESTNICZYĆ 16 DZIECI;
 3. ZAPISANA GRUPA ZGŁASZA SIĘ NA ZAJĘCIA. (Prosimy, aby dzieci miały ze sobą: maseczki, wodę do picia oraz obuwie na zmianę);
 4. W PRZYPADKU ZMIANY PLANÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAPISANEJ GRUPY W NASZYCH ZAJĘCIACH PROSIMY NAUCZYCIELA/OPIEKUNA GRUPY O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE O TYM PRACOWNIKA SEKRETARIATU;
 5. NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ PROCEDURĄ WEWNĘTRZNĄ, KTÓRA DOTYCZY ORGANIZACJI PRACY W CZASIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH (ZAŁ. NR 5). 

Serdecznie zapraszamy