KOMUNIKATY

WAŻNE!!!
ZAPISY GRUP SZKOLNYCH NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE TRWAJĄ. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: ZAJĘCIA/ZAJĘCIA DLA GRUP SZKOLNYCH.
Informacje dot. Scentralizowanego Funduszu Socjalnego w roku 2023 zamieszczone są w zakładce: MDK/DOKUMENTY
XV. LECIE ŚFMT - ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
Deklaracja dostępności MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: AKTUALNOŚCI/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, MDK/DOKUMENTY oraz na stronie BIP.
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 121 212.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

 

 

LATO W MIEŚCIE 2022

UCZESTNICY INDYWIDUALNI

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU: 5-21 LAT - ZAPISANE I NIEZAPISANE NA ZAJĘCIA W NASZEJ PLACÓWCE - DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS W RAMACH AKCJI "LATO W MIEŚCIE 2022", KTÓRE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W CZASIE DWÓCH PIERWSZYCH TYGODNI WAKACJI W RAMACH TZW. OTWARTYCH PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ W ROZBICIU NA 1 I 2 TYDZIEŃ WAKACJI:

 • ZAŁ. NR 1 - PLAN ZAJĘĆ W I TYGODNIU WAKACJI: 28.06 - 01.07.2022
 • ZAŁ. NR 2 - PLAN ZAJĘĆ W II TYGODNIU WAKACJI: 04.07 - 08.07.2022

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? - KROK PO KROKU:

 1. UCZESTNICY ZAPISANI NA ZAJĘCIA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM NIE MUSZĄ WYPEŁNIAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW (TJ. KARTY UCZESTNIKA NA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W RAMACH "LATA W MIEŚCIE"). MOGĄ ZGŁASZAĆ CHĘĆ UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH W SEKRETARIACIE (TELEFONICZNIE LUB MAILOWO) ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PLANEM;
 2. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/UCZESTNIK PEŁNOLETNI NIEZAPISANY NA ZAJĘCIA W MDK-U W ROKU SZKOLNYM 2021/2022, ZGŁASZA TELEFONICZNIE LUB MAILEM W SEKRETARIACIE CHĘĆ UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH NAJPÓŹNIEJ 1 GODZ. PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM. MOŻNA JEDNORAZOWO ZGŁOSIĆ UCZESTNIKA NA WSZYSTKIE WYBRANE ZAJĘCIA. WARUNKIEM UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH JEST WYPEŁNIENIE KARTY UCZESTNIKA WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ I DOSTARCZENIE JEJ DO MDK-U PRZED UDZIAŁEM W PIERWSZYCH ZAJĘCIACH. Kartę można wypełnić w domu lub przed rozpoczęciem zajęć (ZAŁ. NR 3) - dotyczy kandydatów nowych/niezapisanych na zajęcia w trakcie roku szkolnego;
 3. PO DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI (patrz: pkt 2) NOWY UCZESTNIK ZGŁASZA SIĘ NA ZAJĘCIA;
 4. PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW O ZAPLANOWANIE CZASU POBYTU DZIECKA NA ZAJĘCIACH W PRACOWNIACH OTWARTYCH - W KTÓRYCH ZAJĘCIA TRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZ. LEKCYJNE - ZGODNIE Z MOŻLIWOŚCIAMI PSYCHOFIZYCZNYMI DZIECKA. DZIECKO MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH KRÓCEJ, NIŻ PLANOWY CZAS TRWANIA CAŁYCH ZAJĘĆ:
 5. WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PROSIMY O PRZYCHODZENIE NA ZAJĘCIA Z OBUWIEM NA ZMIANĘ.

Serdecznie zapraszamy

 ZORGANIZOWANE GRUPY

ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE GRUPY UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI. ZGŁASZANA GRUPA NIE POWINNA LICZYĆ WIĘCEJ NIŻ 16 UCZESTNIKÓW.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? - KROK PO KROKU:

 • ZAŁ. NR 4 - PLAN ZAJĘĆ W I TYGODNIU WAKACJI: 28.06 - 01.07.2022
 • ZAŁ. NR 5 - PLAN ZAJĘĆ W II TYGODNIU WAKACJI: 04.07 - 08.07.2022
 1. NAUCZYCIEL/OPIEKUN GRUPY ZGŁASZA TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE PLACÓWKI UDZIAŁ GRUPY W WYBRANYCH ZAJĘCIACH (ZAŁ. NR 4 i 5). MOŻNA JEDNORAZOWO ZGŁOSIĆ KILKA GRUP NA RÓŻNE ZAJĘCIALICZEBNOŚĆ ZGŁASZANEJ GRUPY POWINNA WYNOSIĆ MAX. 16 UCZESTNIKÓW;
 2. ZAPISANA GRUPA ZGŁASZA SIĘ NA ZAJĘCIA. (Prosimy, aby dzieci miały ze sobą: wodę do picia oraz obuwie na zmianę);
 3. W PRZYPADKU ZMIANY PLANÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAPISANEJ GRUPY W NASZYCH ZAJĘCIACH PROSIMY NAUCZYCIELA/OPIEKUNA GRUPY O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE O TYM PRACOWNIKA SEKRETARIATU.

Serdecznie zapraszamy