WAŻNE!!!
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW I OPIEKUNÓW NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW - 28.09.2020 r., godz. 15.00.
Deklaracja dostępności serwisu MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: MDK/DOKUMENTY i WSPÓŁPRACA oraz na stronie BIP.
W dniach: 22 i 25 września 2020 r. (wtorek i piątek) zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży z P. Olgą Lubacz nie odbędą się.
AKTUALNA PROCEDURA WEWNĘTRZNA ORGANIZACJI PRACY W MDK-u W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2 (w zakł.:RADA RODZICÓW i MDK/DOKUMENTY).
PRÓBNA EWAKUACJA W PLACÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 7 PAŹDZIERNIKA 2020 (ŚRODA), GODZ. 17.00.
Prowadzimy zapisy telefoniczne na zajęcia warsztatowe dla grup szkolnych w roku 2020/21.
REGULAMINY KONKURSÓW XV EDYCJI ŚFMT 2020/2021 ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE: ŚFMT (plastyczny/literacki/recytatorski/teatralny)
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/21: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
WAŻNA INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW DOT. WYPŁAT Z FUNDUSZU SOCJALNEGO (ZAKŁADKA: MDK/DOKUMENTY)
ADRESY INTERNETOWYCH PORTALI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW: 800 080 222
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

 1. Adresatem warsztatów są uczniowie szkół: podstawowych i ponadpodstawowych warszawskich szkół oraz dzieci w wieku: 5-6 lat z przedszkoli.
 2. Nauczyciele mogą dokonać zapisu osobiście lub telefonicznie w ostatnim tygodniu wakacji i w pierwszym tygodniu roku szkolnego oraz w późniejszym terminie po uzgodnieniu terminu zajęć z nauczycielem MDK prowadzącym dane zajęcia.
 3. Zajęcia realizowane są w trakcie roku szkolnego w ramach spotkań jednorazowych lub cykli z daną grupą.
 4. Jedno spotkanie z każdą grupą trwa 2 godziny dydaktyczne, tj. 1,5 godz. W trakcie zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia po uzgodnieniu z nauczycielem/opiekunem grupy, zarządza co najmniej 10 minutową przerwę.
 5. Zajęcia realizowane są według autorskich programów zajęć opracowanych przez nauczycieli MDK „Muranów”.
 6. Nauczyciel/opiekun przychodzący z klasą na warsztaty zobowiązany jest do przebywania z klasą podczas zajęć i przerw.
 7. Nauczyciele grup szkolnych proszeni są o zwrócenie uwagi, aby uczniowie mieli obuwie na zmianę.
 8. Każde odwołanie zajęć przez nauczyciela/opiekuna grupy szkolnej, powinno być dostarczone:
 • do sekretariatu MDK-u w formie pisemnej (faks, lub pismo odręczne) z pieczęcią szkoły oraz podpisem nauczyciela. Na dokumencie powinny znajdować się następujące informacje: numer szkoły, nazwisko nauczyciela odwołującego zajęcia, termin zajęć, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz przyczyna odwołania zajęć.
 • powyższe dane (bez pieczęci) powinno zawierać odwołanie przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy MDK „Muranów”. Jeśli to możliwe, to powinna być to poczta służbowa.
 1. Przy kolejnych zapisach na zajęcia warsztatowe nauczyciel nagminnie odwołujący zajęcia w roku poprzednim bez podania obiektywnych przyczyn, będzie automatycznie umieszczony na liście rezerwowej.
 2. Każdy nauczyciel odwołujący zajęcia, proszony jest o pilne poinformowanie o tym nauczyciela MDK prowadzącego warsztaty. Mile widziane będzie znalezienie zastępstwa w postaci innej klasy i poinformowanie o zaistniałej zmianie nauczyciela MDK-u.
 3. Nauczyciel MDK odwołujący zajęcia z zapisaną grupą stara się zaproponować spotkanie w innym dogodnym dla obu stron terminie.
 4. Nauczyciele, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach z cyklu otrzymają stosowne zaświadczenie.