KOMUNIKATY

WAŻNE!!!
ZAPISY GRUP SZKOLNYCH NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE TRWAJĄ. SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE: ZAJĘCIA/ZAJĘCIA DLA GRUP SZKOLNYCH.
Informacje dot. Scentralizowanego Funduszu Socjalnego w roku 2023 zamieszczone są w zakładce: MDK/DOKUMENTY
XV. LECIE ŚFMT - ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
Deklaracja dostępności MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: AKTUALNOŚCI/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, MDK/DOKUMENTY oraz na stronie BIP.
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 121 212.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

nauczyciel prowadzący: Joanna Oleś

 

Teatr najmłodszych - dzieci od 6 do 7 lat - wtorki,  w godz. 15.00-16.35 (gr. 23)

Teatr najmłodszych to zajęcia adresowane do najmłodszych miłośników teatru i dobrej zabawy. Bawimy się, wchodząc w role, ale mamy też świadomość oglądającej nas publiczności, więc uczymy się podstawowych zasad zachowania na scenie. Planujemy przygotowanie mini spektaklu, ale przede wszystkim ćwiczymy ekspresję słowną i ruchową, uczymy się wyrażać i rozumieć emocje, współpracować w grupie, działać twórczo i korzystać z naszej ogromnej wyobraźni.

 

Teatr dziecięcy - dzieci od 8 do 11 lat - wtorki, w godz. 16.50-18.25 (gr. 24)

Teatr dziecięcy  to zabawa teatralna z domieszką pracy aktora nad rolą. Ćwiczymy ekspresję ruchową, dykcję i artykulację. Przełamujemy nieśmiałość, uczymy się interpretacji tekstów, twórczo działamy w grupie, przygotowując etiudy teatralne oraz pracując nad spektaklem. 

 

Teatr nastolatków - młodzież od 11 do 17 lat - czwartki, w godz. 16.50-18.25 (gr. 25)

Teatr nastolatków  to rozwijanie umiejętności aktorskich i wspólne przygotowanie spektaklu. Wszechstronnie rozwijające ćwiczenia teatralne, tworzone w grupach etiudy oraz praca nad rolą i wspólne tworzenie dzieła sztuki, jakim jest spektakl – synteza słowa, obrazu, dźwięku i ruchu.

Zajęcia teatralne w każdej grupie wiekowej, to kształtowanie kultury teatralnej, rozwijanie indywidualnych możliwo­ści dzieci i młodzieży. Praca nad dykcją, emisją głosu, eks­presją ciała, przełamywaniem nieśmiałości. Realizacja przedstawień i spektakli teatralnych. W programie zajęć: działania teatralne w planie żywym i lalkowym, praca nad spektaklem, rozwijanie twórczego potencjału, ćwiczenie dykcji i emisji głosu, ćwiczenie ekspresji ruchowej, przełamywanie nieśmiałości, obycie ze sceną, interpretacja tekstów, oprawa plastyczna i muzyczna spektakli, twórcze współdziałanie w grupie rówieśniczej.

 • 01_tan
 • 02_tan
 • 03_tan
 • 04_tan
 • 05_tan
 • 06_tan
 • 07_tan
 • 08_tan
 • 10_tan
 • 11_tan
 • 12_tan
 • 13_tan
 • 14_tan
 • 15_tan
 • 16_tan
 • 17_tan
 • 18_tan
 • P1040208
 • P1040210
 • P1070243
 • P1090272
 • SAM_0869
 • SAM_0873
 • SAM_0885
 • SAM_2737
 • SAM_2790
 • SAM_2800