WAŻNE!!!
SEKRETARIAT BĘDZIE NIECZYNNY DO 21 LUTEGO 2018 ROKU. WSZYSTKIE PILNE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ W POKOJU DYREKCJI.

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

SZANOWNI PAŃSTWO!

Formularze potrzebne do zapisów dzieci i młodzieży na zajęcia popołudniowe do pobrania: F1, F2 , F3 , F4

Od dnia 1 września 2017r. ruszył kolejny etap zapisów dzieci i młodzieży na zajęcia popołudniowe w MDK ,,Muranów”.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji w systemie elektronicznym pod adresem warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie MDK „Muranów” przy ul. Stawki 10


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

  1. Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 1);
  2. Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);
  3. Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);
  4. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;
  5. Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl