nauczyciel prowadzący: Elżbieta Kossakowska

Zajęcia plastyczne ogólnorozwojowe

 • Plastyka – dzieci od 7 do 11 lat – wtorki w godz.: 15.00 – 16.35 (gr. 6)
 • Plastyka – dzieci od 7 do 11 lat – wtorki w godz.: 16.45 -18.20 (gr. 7)
 • Plastyka – dzieci od 7 do 11 lat – piątki w godz.: 14.50-16.25 (gr. 8)

Zajęcia na poziomie początkującym i zaawansowanym wzmacniają rozwój indywidualności artystycznej dzieci poprzez swobodną wypowiedź plastyczną w formie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz przestrzennych instalacji i kolaży. Pozwalają rozwijać umiejętności manualne, poznawać różnorodne techniki i narzędzia. Zajęcia kształtują u dzieci zmysł obserwacji, rozwijają ich wyobraźnię a także wzmacniają harmonijny rozwój osobowości.

nauczyciel prowadzący: Dorota Szczocka

Zajęcia plastyczne ogólnorozwojowe

 • Plastyka – dzieci od 6 do 11 lat – poniedziałki w godz. 15.00 – 16.35 (gr. 10)
 • Plastyka – dzieci od 6 do 11 lat – poniedziałki w godz. 16.45 – 18.20 (gr. 11)

Zajęcia plastyczne wzmacniają rozwój indywidualności artystycznej dzieci i ich umiejętności manualnych. Dają im czysto techniczną wiedzę dotyczącą zastosowania materiałów plastycznych i narzędzi. Uczą umiejętnego korzystania z różnorodnych technik plastycznych, rozwijają wyobraźnię, kształtują zmysł obserwacji, pogłębiają wrażliwość i wspomagają harmonijny rozwój osobowości.

 • Akademia Sztuki Dekoracyjnej – dzieci od 8 do 11 lat – czwartki w godz.: 15.00 – 16.35 (gr. 9)

Sztuka użytkowa czyni otoczenie piękniejszym, milszym, po prostu – naszym. Dekoracje wyrażają indywidualną estetykę człowieka, tym bardziej kiedy wykona się je samodzielnie. Zajęcia są okazją do rozwijania umiejętności manualnych, ćwiczenia dokładności, wyrabiania dobrego gustu, dobierania kolorów i wzorów. Są także sposobem na miłe spędzenie czasu, oderwanie się od codziennych zadań. Tworzenie rzeczy dekoracyjnych daje dużo radości, a efekt końcowy może nas cieszyć jeszcze długo. Uczestnicy zajęć przekonają się, że różnorodne materiały, także recyklingowe, świetnie nadają się do takich działań.

nauczyciel prowadzący: Paweł Batura

 • Zajęcia plastyczne – „Z wyobraźnią na ty” –  trening twórczej wyobraźni i umiejętności manualnych – dzieci od 6 do 10 lat – czwartki w godz.: 16.00-17.35 (gr. 13)

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi. Wykonują również własnoręcznie zabawki z papieru w technikach papieroplastycznych oraz origami. Poszukują i eksperymentują z różnymi technikami plastycznymi.

nauczyciel prowadzący: Dorota Szczocka

Zajęcia plastyczne ogólnorozwojowe

 • Plastyka – dzieci od 5 do 11 lat – poniedziałki w godz. 15.00 – 16.35 (gr. 9)
 • Plastyka – dzieci od 5 do 11 lat – poniedziałki w godz. 16.45 – 18.20 (gr. 10)

Zajęcia plastyczne wzmacniają rozwój indywidualności artystycznej dzieci i ich umiejętności manualnych. Dają im czysto techniczną wiedzę dotyczącą zastosowania materiałów plastycznych i narzędzi. Uczą umiejętnego korzystania z różnorodnych technik plastycznych, rozwijają wyobraźnię, kształtują zmysł obserwacji, pogłębiają wrażliwość i wspomagają harmonijny rozwój osobowości.

 • Plastyczne zabawy ze sztuką – dzieci od 8 do 12 lat – czwartki w godz.: 15.00 – 16.35 (gr. 8)

Sztuka – malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, architektura, a także muzyka i literatura inspirują twórców, w różnym wieku, do przemyśleń i działań. Podczas zajęć pt. „Zabawy ze sztuką” następuje spotkanie twórczości dziecka z dorobkiem uznanych artystów. Wyprawa do świata sztuki odbywa się poprzez liczne eksperymenty w różnych konwencjach artystycznych, stylach i technikach. Odrobina informacji z zakresu historii sztuki zachęca dzieci do własnych poszukiwań artystycznych i ułatwia zrozumienie kodu kulturowego.

 nauczyciel prowadzący: Paweł Batura

Zajęcia plastyczne – „Z wyobraźnią na ty” –  trening twórczej wyobraźni i umiejętności manualnych

 • dzieci od 6 do 10 lat – czwartki w godz.: 16.00-17.35 (gr. 12)

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi. Wykonują również własnoręcznie zabawki z papieru w technikach papieroplastycznych oraz origami. Poszukują i eksperymentują z różnymi technikami plastycznymi.