nauczyciel prowadzący: Bernadetta Neumann-Kochańska

Ceramika i rzeźba z elementami plastyki – dzieci w wieku od 5 do 10 lat

  • środy, w godz. 15.00-16.35 – (gr. 14)

Ceramika i rzeźba z elementami plastyki – dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat

  • środy, w godz. 16.45-18.20 – (gr. 15)

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady tworzenia form rzeźbiarskich oraz ceramicznych – w tym tworzenie form na kole garncarskim. Uczestnicy w praktyce będą poznawać etapy technologiczne w ceramice. Podstawowe materiały używane na zajęciach to: glina, modelina, plastelina, masa solna. Realizowane będą także inne ciekawe formy przestrzenne przy użyciu materiałów takich jak: papier, filc, tektura, metal, drewno. Na zajęciach uczestnicy będą tworzyć także prace plastyczne w różnorodnych technikach malarskich i rysunkowych.