nauczyciel prowadzący: Joanna Oleś

Teatr najmłodszych – dzieci od 6 do 7 lat

  • wtorki, w godz. 15.00-16.35 (gr. 24)

Teatr najmłodszych to zajęcia adresowane do najmłodszych miłośników teatru i dobrej zabawy. Bawimy się, wchodząc w role, ale mamy też świadomość oglądającej nas publiczności, więc uczymy się podstawowych zasad zachowania na scenie. Planujemy przygotowanie mini spektaklu, ale przede wszystkim ćwiczymy ekspresję słowną i ruchową, uczymy się wyrażać i rozumieć emocje, współpracować w grupie, działać twórczo i korzystać z naszej ogromnej wyobraźni.

Teatr dziecięcy – dzieci od 8 do 11 lat

  • wtorki, w godz. 16.50-18.25 (gr. 25)

Teatr dziecięcy to zabawa teatralna z domieszką pracy aktora nad rolą. Ćwiczymy ekspresję ruchową, dykcję i artykulację. Przełamujemy nieśmiałość, uczymy się interpretacji tekstów, twórczo działamy w grupie, przygotowując etiudy teatralne oraz pracując nad spektaklem.

Teatr nastolatków – młodzież od 11 do 17 lat

  • czwartki, w godz. 16.50-18.25 (gr. 26)

Teatr nastolatków to rozwijanie umiejętności aktorskich i wspólne przygotowanie spektaklu. Wszechstronnie rozwijające ćwiczenia teatralne, tworzone w grupach etiudy oraz praca nad rolą i wspólne tworzenie dzieła sztuki, jakim jest spektakl – synteza słowa, obrazu, dźwięku i ruchu.

Zajęcia teatralne w każdej grupie wiekowej, to kształtowanie kultury teatralnej, rozwijanie indywidualnych możliwo­ści dzieci i młodzieży. Praca nad dykcją, emisją głosu, eks­presją ciała, przełamywaniem nieśmiałości. Realizacja przedstawień i spektakli teatralnych. W programie zajęć: działania teatralne w planie żywym i lalkowym, praca nad spektaklem, rozwijanie twórczego potencjału, ćwiczenie dykcji i emisji głosu, ćwiczenie ekspresji ruchowej, przełamywanie nieśmiałości, obycie ze sceną, interpretacja tekstów, oprawa plastyczna i muzyczna spektakli, twórcze współdziałanie w grupie rówieśniczej.