nauczyciel prowadzący: Danuta Koronowska

Nauka języka angielskiego – dzieci od 6 do 9 lat

  • poniedziałki w godz.: 15.30 – 17.05 (gr. 32)

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego. Dzieci rozwijają sprawności językowe takie jak: mówienie, rozumienie i słuchanie. Uczą się słówek i wyrażeń z zakresu dobrze im znanego z życia codziennego i najbliższego otoczenia (wygląd, ubranie, przedszkole, szkoła, rodzina i przyjaciele, zabawy, jedzenie, święta,  świat roślin i zwierząt, podróże itp.). Wsparciem w procesie nauki są dla nich ich własne prace plastyczne, albumy, karty pracy, książki , gry planszowe, nagrania, piosenki i filmy. Ciekawe, nowoczesne i profesjonalne metody nauki języka angielskiego. Nauka przez zabawę w miłej atmosferze.

Nauka języka angielskiego – dzieci od 10 do 13 lat

  • poniedziałki w godz.: 17.15 – 18.50 (gr. 33)

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej. W trakcie zajęć dzieci rozwijają nabyte już wcześniej sprawności językowe, takie jak: mówienie, słuchanie,  czytanie i pisanie. Bogacą słownictwo i przyswajają nowe zagadnienia gramatyczne. Poznają również kulturę krajów anglojęzycznych. Wsparciem do nauki są podręczniki, testy językowe, słowniki, nagrania i filmy. W zależności od pojawiających się na bieżąco potrzeb dzieci, zajęcia stanowią też wsparcie w opanowaniu i powtórzeniu  materiału szkolnego.

{gallery}angielskizaj{/gallery}