RADA RODZICÓW 2023/2024

Przewodniczący: Pan Artur Parol

Sekretarz: Pani Marta Szwedow

Skarbnik: Pani Marta Wyszyńska

Komisja rewizyjna:

Pani Katarzyna Kołodziejczyk

Pan Marcin Kiełbus

 

Szanowni Państwo

Dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców* w roku szkolnym 2023/2024 prosimy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców:

Numer konta: 03 1240 5989 1111 0000 4765 3315

TYTUŁ PRZELEWU – składka za: (nazwa zajęć)……… (miesiąc)…….. (rok) …….. (imię i nazwisko dziecka), ……….

Do pobrania druk deklaracji składek (wypełnione i podpisane druki deklaracji można przesyłać drogą elektroniczną do sekretariatu placówki na adres: mdkmur@eduwarszawa.pl).

Ze środków finansowych wpływających ze składek, Rada Rodziców dofinansowuje dla dzieci i młodzieży (uczestników zajęć popołudniowych):

  • imprezy rodzinne,
  • nagrody konkursowe,
  • prezenty mikołajkowe,
  • wyjścia na wydarzenia kulturalne (koncerty, wystawy, spektakle, itp.),
  • materiały dydaktyczne dla poszczególnych grup zajęć popołudniowych,
  • poczęstunki na wernisaże i imprezy dla uczestników zajęć popołudniowych.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów do aktywnego udziału w spotkaniach Rady Rodziców.

 

Procedura postępowania obowiązująca w MDK „MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna podejrzanego o bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego dokumentu.