REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

ADRES DO STRONY LOGOWANIA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

(zasady rekrutacji w załączonym pliku)

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO ZAPISYWANIA SIĘ W SYSTEMIE REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W MDK „MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA (plan zajęć w załączonym pliku). Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy pod linkiem: https://edukacja.um.warszawa.pl/placowki-pozaszkolne.

PROSIMY O PRZESYŁANIE SKANÓW LUB ZDJĘĆ WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: mdkmur@eduwarszawa.pl. (PROSIMY ZWRACAĆ UWAGĘ PRZED PRZESŁANIEM DOKUMENTÓW NA ICH CZYTELNOŚĆ), lub o przekazywanie wersji papierowej bezpośrednio do sekretariatu placówki lub przekazanie pracownikowi portierni w zaklejonej kopercie, jeśli kandydat chce złożyć dokumenty poza godzinami pracy sekretariatu.

ETAPY REKRUTACJI WRAZ Z TERMINAMI

(harmonogram wszystkich etapów rekrutacji dla kandydatów w załączonym pliku) :

I ETAP REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – tzw. ETAP KONTYNUACJI

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 7-15 MAJA 2024 r. WAŻNE !!! Ten etap dotyczy kandydatów zapisanych na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024, chcących kontynuować udział w tych samych lub bardzo podobnych zajęciach w roku szkolnym 2024/2025

 • 7 MAJA (WTOREK), GODZ. 12:00 – PUBLIKACJA OFERTY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 W SYSTEMIE DLA KANDYDATÓW NA STRONIE: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl,
 • OD 7 MAJA (WTOREK, OD GODZ. 12:00) DO 15 MAJA (ŚRODA, DO GODZ. 16.00) – RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI LUB KANDYDACI PEŁNOLETNI WYPEŁNIAJĄ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI (ONLINE) W SYSTEMIE REKRUTACJI;
 • OD 7 MAJA (PIĄTEK, OD GODZ. 13:00) DO 15 MAJA (ŚRODA, DO GODZ. 18.00) – SKŁADANIE PRZEZ KANDYDATÓW PODPISANYCH DEKLARACJI KONTYNUACJI I POTWIERDZANIE PRZEZ MDK WNIOSKÓW W SYSTEMIE;
 • W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA DO PLACÓWKI WW. DEKLARACJI W TERMINIE, BĘDZIE TO RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA.(wersję papierową wniosku należy złożyć w sekretariacie lub w zaklejonej kopercie na portierni; czytelny skan lub zdjęcie podpisanego wniosku należy wysłać na adres: mdkmur@eduwarszawa.pl wpisując w tytule wiadomości: „REKRUTACJA 2024”

II ETAP REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – dotyczy nowych kandydatów chętnych do udziału w wybranych zajęciach w roku szkolnym 2024/2025 (również kandydatów już zapisanych na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024, ale chcących zapisać się na nową formę zajęć)

 • OD 16 MAJA (CZWARTEK, OD GODZ. 15:00) – DO 29 MAJA (ŚRODA, DO GODZ. 16:00) WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW (ONLINE) W SYSTEMIE PRZEZ NOWYCH KANDYDATÓW;
 • OD 16 MAJA (CZWARTEK, OD GODZ. 16:00) – DO 29 MAJA (ŚRODA, DO GODZ. 18:00) – SKŁADANIE WNIOSKÓW PRZEZ KANDYDATÓW I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE PRZEZ PLACÓWKĘ (wersję papierową wniosku należy złożyć w sekretariacie lub w zaklejonej kopercie na portierni; czytelny skan lub zdjęcie podpisanego wniosku należy wysłać na adres: mdkmur@eduwarszawa.pl wpisując w tytule wiadomości: „REKRUTACJA 2024”);
 • 18 CZERWCA (WTOREK, GODZINA 16:00) – UDOSTĘPNIENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH;
 • 19 CZERWCA (ŚRODA, GODZINA 12:00)– UDOSTĘPNIENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH;
 • 25 CZERWCA (WTOREK, GODZINA 12:00) – PUBLIKACJA WOLNYCH MIEJSC;
 • OD 25 CZERWCA (WTOREK, OD GODZ. 12.00) – AKTUALIZACJA WYKAZU WOLNYCH MIEJSC.

III ETAP REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • OD 19 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK, GODZINA 12:00) DO 23 SIERPNIA (PIĄTEK, GODZINA 14:00) – WYPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATÓW WNIOSKÓW (ONLINE) W SYSTEMIE;
 • OD 19 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK, OD GODZINY 13:00) DO 23 SIERPNIA (PIĄTEK, DO GODZINY 16:00) składanie wniosków w placówce – wersję papierową podpisanego wniosku należy złożyć w sekretariacie lub w zaklejonej kopercie na portierni; czytelny skan lub zdjęcie podpisanego wniosku należy wysłać na adres: mdkmur@eduwarszawa.pl wpisując w tytule wiadomości: „REKRUTACJA 2024”
 • 29 SIERPNIA (CZWARTEK, GODZ.: 10:00) – UDOSTĘPNIENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH;
 • 29 SIERPNIA (CZWARTEK, GODZINA 12:00) – UDOSTĘPNIENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH  I NIEPRZYJĘTYCH;
 • 30 SIERPNIA (PIĄTEK, GODZ. 16:00) – PUBLIKACJA WOLNYCH MIEJSC.

IV ETAP REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 – REKRUTACJA NA WOLNE MIEJCA

 • OD 2 WRZEŚNIA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK, OD GODZINY 11:00) wypełnianie przez kandydatów wniosków (online) w systemie rekrutacji;
 • OD 2 WRZEŚNIA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK, OD GODZINY 12:00) składanie wniosków w placówce – wersję papierową podpisanego wniosku należy złożyć w sekretariacie lub w zaklejonej kopercie na portierni; czytelny skan lub zdjęcie podpisanego wniosku należy wysłać na adres: mdkmur@eduwarszawa.pl wpisując w tytule wiadomości: „REKRUTACJA 2024”.

KOMISJA DS. REKRUTACJI W MDK „MURANÓW”:

 1. Joanna Oleś – nauczyciel/wicedyrektor – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
 2. Klara Dłużniewska-Białczyk – nauczyciel
 3. Marta Rutkowska – nauczyciel
 4. Paweł Batura – nauczyciel