nauczyciel prowadzący: Leszek Fąfara

Rytmika

  • dzieci od 5 do 7 lat – wtorki i czwartki, w godz. 16.30 – 17.15 (gr. 28)

Głównym celem zajęć jest nauka śpiewu (dobór piosenki do wieku uczestników zajęć) oraz prowadzenie zabaw muzyczno – ruchowych, muzyczno – słuchowych, na orientację, a także zapoznanie uczestników z kilkoma przysłowiami i wyliczankami metodą Carl’a Orff”a. Aktywne słuchanie utworów muzycznych metodą Batti Strauss’a ma przyzwyczajać dzieci do systematycznego słuchania muzyki.

Nauka gry na keyboardzie

  • dzieci i młodzież od 6 do 16 lat – poniedziałki, w godz. 15.00-16.35 (gr. 29)
  • dzieci i młodzież od 6 do 16 lat – wtorki i czwartki, w godz. 16.30-17.15 (gr. 30)

Głównym celem zajęć  jest kształcenie podstawowych zdolności muzycznych, wrażliwości  na dźwięk i pamięci muzycznej. Ze względu na zróżnicowanie zdolności muzycznych uczniów nauczyciel stosuje nauczanie zindywidualizowane oraz wprowadza i rozwija elementy pracy zespołowej.

Zajęcia wokalne

  • dzieci i młodzież od 7 do 15 lat – wtorki i czwartki, w godz. 17.30 – 18.15 (gr. 31)

Udział w zajęciach daje dzieciom możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje je do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Przyczyni się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzi twórcze postawy oraz wpłynie na wrażliwość estetyczną dziecka, kształtując świadomych odbiorców sztuki. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, gdzie uczestnicy kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Muzykować może każde dziecko. To nie jest trudne !