WAŻNE!!!
Sprawdź logując się na swoje konto w systemie rekrutacji, czy zostałeś przyjęty na zajęcia w I etapie rekrutacji/tzw. kontynuacji
UWAGA !!! II ETAP REKRUTACJI – 18 czerwca godz. 12.00 - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)
W ZAKŁADCE ZAJĘCIA/INNE ZAMIESZCZONY JEST PLAN NASZYCH ZAJĘĆ PODCZAS "LATA W MIEŚCIE 2018"

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Szanowni Państwo, jak co roku, zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych, którą przygotowaliśmy dla uczniów śródmiejskich szkół na rok szkolny 2017/2018

Zapisy na wybrane zajęcia przyjmujemy już od 28 sierpnia 2017 r. drogą telefoniczną. Serdecznie zapraszamy również na Giełdę Ofert Programowych 9 września 2017 r.(sobota) w godz. 11.00-13.00 (sala widowiskowa, II p.), podczas której będzie można zapisać klasę na wybrane zajęcia oraz osobiście porozmawiać z nauczycielem prowadzącym wybrane warsztaty.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli śródmiejskich szkół i placówek oświatowych do udziału w warsztatach (w ramach „Spotkań z kulturą”), adresowanych do uczniów śródmiejskich placówek oświatowych.

Pracownia Nauczyciel prowadzący Tytyuł warsztatów Wiek uczestników
multimedialno – edukacyjna  Marta Rutkowska „ABC programowania – LOGOMOCJA I SCRATCH” – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas „0” - VI SP
„ABC komputera: projektowanie graficzne, animacja i programowanie” - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas „0” - III SP
muzyczno - rytmiczna Leszek Fąfara  „Muzyczne podróże” - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I – III SP
„Poszukiwacze muzycznych skarbów” - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I – III SP
„Muzyka polska” – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I – III SP
"W krainie muzyki" - cykl 4 spotkań w roku Grupy przedszkolne (5-6 lat)
teatralna  Joanna Oleś  „Świat teatru – cz. I” - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I – III SP
„Świat teatru – cz. II” - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas II – V SP
„Legendy warszawskie” – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas II – V SP
tańca i ruchu  Klara Dłużniewska-Białczyk  „Taneczna akademia malucha” - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas „0”- I SP
„Tańczymy jak lubimy” – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas II – IV SP
plastyczna Paweł Batura „W świecie koloru” – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I – IV SP
„Kolorowy świat zwierząt” – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I – IV SP
tradycji i obyczajów  Dorota Szczocka „Wielcy malarze dla młodych twórców” - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I – IV SP
„Historie niezwykłe rzeczy minionych” - cykl 3 spotkań w roku  Uczniowie klas I – IV SP
„Baśń o bohaterach w kamień i spiż zaklętych” - cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas „0” – III SP
„Prostymi słowami o wielkich Polakach” – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas III – IV SP
„Coś z niczego” - cykl 3 spotkań w roku  Uczniowie klas „0” – III SP
humanistyczna Alicja Kuszewska „Jak powstaje książka, czyli o sztuce tworzenia” - cykl dwóch spotkań w roku Uczniowie klas III – VII SP i klas gimnazjalnych
„Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej - cykl dwóch spotkań w roku Uczniowie klas III – VII SP i klas gimnazjalnych
 1. Adresatem warsztatów są uczniowie warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci z przedszkoli od grupy 5-latków.
 2. Pierwszeństwo w rezerwacji terminów dla swoich klas w warsztatach mają nauczyciele ze śródmiejskich szkół i przedszkoli.
 3. Nauczyciele szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście  lub telefonicznie w ostatnim tygodniu wakacji i w pierwszym tygodniu roku szkolnego oraz w późniejszym terminie.
 4. Nauczyciele szkół znajdujących się poza terenem Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście w trakcie Giełdy Ofert MDK „Muranów” odbywającej się zazwyczaj w pierwszą sobotę września oraz telefonicznie w późniejszym terminie.
 5. Jedno spotkanie z każdą grupą trwa 2 godziny dydaktyczne, tj. 1,5 godz. zegarowej.
 6. Zajęcia realizowane są według autorskich programów zajęć opracowanych przez nauczycieli MDK „Muranów”.
 7. Nauczyciel/opiekun przychodzący z klasą na warsztaty zobowiązany jest do opieki nad dziećmi czy młodzieżą podczas zajęć i przerw.
 8. Nauczyciele grup szkolnych proszeni są o zwrócenie uwagi, aby uczniowie mieli obuwie na zmianę.
 9. Każde odwołanie zajęć przez nauczyciela musi być dostarczone do sekretariatu MDK-u w formie pisemnej (faks lub pismo odręczne) z pieczęcią szkoły oraz podpisem nauczyciela lub formie elektronicznej (patrz pkt10). Na dokumencie powinny znajdować się informacje: numer szkoły, nazwisko nauczyciela odwołującego zajęcia, termin zajęć, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz przyczyna odwołania zajęć.
 10. Odwołanie zajęć w formie elektronicznej akceptowane będzie wyłącznie wówczas, jeśli przesłane zostanie pocztą e-mail z sekretariatu szkoły.
 11. Przy kolejnych zapisach na zajęcia warsztatowe nauczyciel nagminnie odwołujący zajęcia (w roku poprzednim) bez podania obiektywnych przyczyn będzie umieszczony na liście rezerwowej.
 12. Każdy nauczyciel odwołujący zajęcia proszony jest o przekazanie informacji nauczycielowi prowadzącemu warsztaty w MDK-u. Mile widziane będzie znalezienie klasy czy nauczyciela na zastępstwo.
 13. Nauczyciel MDK odwołujący warsztaty stara się zaproponować spotkanie w innym, dogodnym dla obu stron terminie.
 14. Nauczyciele, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach w cyklu otrzymają stosowne zaświadczenie.