Uprzejmie prosimy  Laureatów
o   d o k ł a d n e  zapoznanie się
z podanymi w załączniku informacjami dotyczącymi finału
31 edycji konkursu Wydajemy Własną Książkę.

Link do informacji:
Finał 31 ed. konkursu Wydajemy Własną Książkę
UWAGA:
Książki nienagrodzone będą dostępne w MDK „Muranów” po finale, czyli po 28 maja 2024 r.