Regulamin konkursu literacko-kaligraficznego pt. „Słowem malowane” wraz z kartą zgłoszenia.