UCZESTNICY INDYWIDUALNI

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU: 5-21 LAT – ZAPISANE I NIEZAPISANE NA ZAJĘCIA W NASZEJ PLACÓWCE – DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS W RAMACH AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2024”, KTÓRE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W CZASIE DWÓCH PIERWSZYCH TYGODNI WAKACJI W RAMACH TZW. OTWARTYCH PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ W ROZBICIU NA 1 I 2 TYDZIEŃ WAKACJI:

 • ZAŁ. NR 1 – PLAN ZAJĘĆ W I TYGODNIU WAKACJI: 24.06-28.06.2024 r.
 • ZAŁ. NR 2 – PLAN ZAJĘĆ W II TYGODNIU WAKACJI: 01.07-05.07.2024 r.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? – KROK PO KROKU:

 1. UCZESTNICY ZAPISANI NA ZAJĘCIA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM NIE MUSZĄ WYPEŁNIAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW (TJ. KARTY UCZESTNIKA NA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI „LATO W MIEŚCIE”). MOGĄ ZGŁASZAĆ CHĘĆ UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH W SEKRETARIACIE (TELEFONICZNIE: 723 244 930 LUB MAILOWO: mdkmur@eduwarszawa.pl) ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PLANEM (ZAŁ. NR 1 i 2);
 2. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/UCZESTNIK PEŁNOLETNI NIEZAPISANY NA ZAJĘCIA W MDK-U W ROKU SZKOLNYM 2023/2024, ZGŁASZA TELEFONICZNIE LUB MAILEM W SEKRETARIACIE CHĘĆ UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH, NAJPÓŹNIEJ 1 GODZ. PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM. MOŻNA JEDNORAZOWO ZGŁOSIĆ UCZESTNIKA NA WSZYSTKIE WYBRANE ZAJĘCIA. WARUNKIEM UDZIAŁU W WYBRANYCH ZAJĘCIACH JEST WYPEŁNIENIE KARTY UCZESTNIKA WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ I DOSTARCZENIE JEJ DO MDK-U PRZED UDZIAŁEM W PIERWSZYCH ZAJĘCIACH. KARTĘ MOŻNA WYPEŁNIĆ W DOMU LUB PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ (ZAŁ. NR 3) – dotyczy kandydatów nowych/niezapisanych na zajęcia w trakcie roku szkolnego;
 3. PO DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI (patrz: pkt 2) NOWY UCZESTNIK ZGŁASZA SIĘ NA ZAJĘCIA;
 4. PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW O ZAPLANOWANIE CZASU POBYTU DZIECKA NA ZAJĘCIACH W PRACOWNIACH OTWARTYCH – W KTÓRYCH ZAJĘCIA TRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZ. LEKCYJNE – ZGODNIE Z MOŻLIWOŚCIAMI PSYCHOFIZYCZNYMI DZIECKA. DZIECKO MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH KRÓCEJ, NIŻ PLANOWY CZAS TRWANIA CAŁYCH ZAJĘĆ:
 5. WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PROSIMY O PRZYCHODZENIE NA ZAJĘCIA Z OBUWIEM NA ZMIANĘ.
 6. RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI, KTÓRE TRUDNO ADAPTUJĄ SIĘ W NOWYM ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM UPRZEJMIE PROSIMY O PRZEBYWANIE NA TERENIE PLACÓWKI, PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ, W KTÓRYCH BĘDZIE UCZESTNICZYŁO ICH DZIECKO.

Serdecznie zapraszamy

ZORGANIZOWANE GRUPY

ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE GRUPY UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI. ZGŁASZANA GRUPA NIE POWINNA LICZYĆ WIĘCEJ NIŻ 16 UCZESTNIKÓW.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA? – KROK PO KROKU:

 • ZAŁ. NR 4 – PLAN ZAJĘĆ W I TYGODNIU WAKACJI: 24.06-28.06.2024 r.
 • ZAŁ. NR 5 – PLAN ZAJĘĆ W II TYGODNIU WAKACJI: 01.07-05.07.2024 r.
 1. NAUCZYCIEL/OPIEKUN GRUPY ZGŁASZA TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE PLACÓWKI UDZIAŁ GRUPY W WYBRANYCH ZAJĘCIACH (ZAŁ. NR 4 i 5). MOŻNA JEDNORAZOWO ZGŁOSIĆ KILKA GRUP NA RÓŻNE ZAJĘCIALICZEBNOŚĆ ZGŁASZANEJ GRUPY POWINNA WYNOSIĆ MAX. 16 UCZESTNIKÓW;
 2. ZAPISANA GRUPA ZGŁASZA SIĘ NA ZAJĘCIA. (Prosimy, aby dzieci miały ze sobą: wodę do picia oraz obuwie na zmianę);
 3. W PRZYPADKU ZMIANY PLANÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAPISANEJ GRUPY W NASZYCH ZAJĘCIACH PROSIMY NAUCZYCIELA/OPIEKUNA GRUPY O NIEZWŁOCZNE POINFORMOWANIE O TYM PRACOWNIKA SEKRETARIATU.

Serdecznie zapraszamy