REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (zasady rekrutacji w załączonym pliku)

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO ZAPISYWANIA SIĘ W SYSTEMIE REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W MDK „MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA (jak zapisać się na zajęcia – instrukcja „krok po kroku” w załączonym pliku), (plan zajęć w załączonym pliku). Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Biiura Edukacji m. st. Warszawy pod linkiem: https://edukacja.um.warszawa.pl/placowki-pozaszkolne

ADRES DO STRONY LOGOWANIA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

PROSIMY O PRZESYŁANIE SKANÓW LUB ZDJĘĆ WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: kultura@mdk-muranow.waw.pl (PROSIMY ZWRACAĆ UWAGĘ PRZED PRZESŁANIEM DOKUMENTÓW NA ICH CZYTELNOŚĆ), lub o przekazywanie wersji papierowej bezpośrednio do sekretariatu placówki.

ETAPY REKRUTACJI WRAZ Z TERMINAMI (harmonogram rekrutacji dla kandydatów w załączonym pliku) :

I ETAP REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 5-13 MAJA 2022 r. WAŻNE !!! Ten etap dotyczy kandydatów zapisanych na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 i chcących kontynuować udział w tych samych lub bardzo podobnych zajęciach w roku szkolnym 2022/2023

MAJ:

 1. 5 MAJA (CZWARTEK), GODZ. 12:00 – PUBLIKACJA OFERTY ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 W SYSTEMIE DLA KANDYDATÓW NA STRONIE: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl oraz na naszej stronie: mdk-muranow.waw.pl (zakładka: MDK/REKRUTACJA);
 2. OD 5 MAJA (CZWARTEK, OD GODZ. 12:00) DO 13 MAJA (PIĄTEK, DO GODZ. 16:00) – REJESTRACJA (LOGOWANIE SIĘ) W SYSTEMIE KANDYDATÓW KONTYNUUJĄCYCH;
 3. OD 5 MAJA (CZWARTEK, OD GODZ. 12:OO) DO 13 MAJA (PIĄTEK, DO GODZ. 19:00) – SKŁADANIE WYDRUKOWANYCH I PODPISANYCH DEKLARACJI KONTYNUACJI I POTWIERDZANIE INFORMACJI W SYSTEMIE PRZEZ PLACÓWKĘ;
 4. 16 MAJA (PONIEDZIAŁEK, GODZ. 14:00) ZAMKNIĘCIE ETAPU POTWIERDZANIA KONTYNUACJI KANDYDATOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ KONTYNUACJI.

 

II ETAP REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 16 MAJA – 27 CZERWCA 2022 r. WAŻNE !!! Ten etap dotyczy nowych kandydatów chętnych do udziału w wybranych zajęciach w roku szkolnym 2022/2023 (również kandydatów już zapisanych na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022, ale chcących zapisać się na nową formę zajęć)

 MAJ/CZERWIEC:

 1. OD 16 MAJA (PONIEDZIAŁEK, OD GODZ. 15:00) DO 31 MAJA (WTOREK, DO GODZ. 16:00) – REJESTRACJA (LOGOWANIE SIĘ) W SYSTEMIE NOWYCH KANDYDATÓW;
 2. OD 16 MAJA (PONIEDZIAŁEK, OD GODZ. 16:00) – DO 31 MAJA (WTOREK, DO GODZ. 18:00)  – PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD NOWYCH KANDYDATÓW I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE;
 3. 22 CZERWCA (ŚRODA, GODZINA 12:00) – UPUBLICZNIENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH;
 4. 23 CZERWCA (CZWARTEK, GODZINA 12:00) – UPUBLICZNIENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH;
 5. 27 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK, GODZINA 12:00) – PUBLIKACJA WOLNYCH MIEJSC;
 6. OD 28 CZERWCA (WTOREK, OD GODZ. 12.00) – MOŻLIWOŚĆ PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W TRYBIE „PRZYJĘCI Z ODWOŁANIA”.

III ETAP REKRUTACJI – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 16-31 SIERPNIA 2022 r.

SIERPIEŃ:

 1. OD 16 SIERPNIA (WTOREK, GODZINA 12:00) DO 19 SIERPNIA (PIĄTEK, GODZINA 18:00) – PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD KANDYDATÓW I POTWIERDZANIE INFORMACJI W SYSTEMIE;
 2. 30 SIERPNIA (WTOREK, GODZINA 12:00) – UPUBLICZNIENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH;
 3. 30 SIERPNIA (WTOREK, GODZINA 16:00) – UPUBLICZNIENIE LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH;
 4. 31 SIERPNIA (ŚRODA, GODZ. 16:00) – PUBLIKACJA WOLNYCH MIEJSC.

IV ETAP – REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

WRZESIEŃ:

 1. OD 1 WRZEŚNIA (OD GODZ. 10:00) – REJESTRACJA (LOGOWANIE SIĘ) W SYSTEMIE KANDYDATÓW CHĘTNYCH NA WOLNE MIEJSCA;
 2. OD 1 WRZEŚNIA (OD GODZ. 12:00) – PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD KANDYDATÓW I POTWIERDZANIE ICH W SYSTEMIE. SYSTEMATYCZNE WPROWADZANIE PRZEZ PLACÓWKĘ INFORMACJI O REZYGNACJACH ZAPISANYCH UCZESTNIKÓW. BIEŻĄCA AKTUALIZACJA LICZBY WOLNYCH MIEJSC. 

KOMISJA DS. REKRUTACJI W MDK „MURANÓW”:

 1. Joanna Oleś – nauczyciel/wicedyrektor – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
 2. Klara Dłużniewska-Białczyk – nauczyciel
 3. Marta Rutkowska – nauczyciel
 4. Paweł Batura – nauczyciel