WAŻNE!!!
ZAJĘCIA HUMANISTYCZNE Z PANEM MARCINEM KIEŁBUSEM SĄ ODWOŁANE DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO. ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM OD 1 WRZEŚNIA.
OD DNIA 21 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK) ZAPRASZAMY LAUREATÓW KONKURSU "WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ" PO ODBIÓR NAGRÓD I DYPLOMÓW.
Informacje dot. Scentralizowanego Funduszu Socjalnego zamieszczone są w zakładce: MDK/DOKUMENTY
ROK 2021 OGŁOSZONY ROKIEM CYPRIANA KAMILA NORWIDA
XV. LECIE ŚFMT - ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
Wyniki konkursów: recytatorskiego, literackiego, plastycznego i teatralnego - organizowanych w ramach ŚFMT 2020/2021 - zamieszczone są w zakładce: ŚFM
Deklaracja dostępności serwisu MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: AKTUALNOŚCI, MDK/DOKUMENTY i WSPÓŁPRACA oraz na stronie BIP.
AKTUALNA PROCEDURA WEWNĘTRZNA ORGANIZACJI PRACY W MDK-u W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-CoV-2 (w zakł.:RADA RODZICÓW i MDK/DOKUMENTY).
Prowadzimy zapisy telefoniczne na zajęcia warsztatowe dla grup szkolnych w roku 2020/21.
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/21: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
ADRESY INTERNETOWYCH PORTALI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW: 800 080 222
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Szanowni Państwo, jak co roku zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych, którą przygotowaliśmy dla uczniów warszawskich szkół na rok szkolny 2020/2021

Zapisy na wybrane zajęcia przyjmujemy drogą telefoniczną (prosimy o kontakt - za pośrednictwem sekretariatu - z nauczycielem prowadzącym wybrane przez Państwa warsztaty). 

Zadbaliśmy o przygotowanie placówki do przyjęcia uczniów na zajęcia warsztatowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego, które są zgodne z aktualnymi wytycznymi: GIS, MZ, MEN. Prosimy Państwa o zapoznanie się z dokumentem: WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU SANITARNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH  W MDK „MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. (w załączniku). Warunkiem udziału klasy w zajęciach warsztatowych będzie zapoznanie się z dokumentem i jego podpisanie przez Nauczyciela/Opiekuna przed rozpoczęciem udziału w naszych zajęciach (można przesłać skan podpisanego dokumentu na adres służbowy Nauczyciela MDK, na adres główny placówki lub podpisać na miejscu, przed rozpoczęciem zajęć w MDK). 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów (w czasie obostrzeń sanitarnych) na miejscu w przedszkolu lub w szkole przez naszego nauczyciela o wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków organizacyjnych.

Pracownia Nauczyciel prowadzący Tytuł warsztatów Wiek uczestników
multimedialno – edukacyjna  Marta Rutkowska ABC programowania – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas 0 - VIII SP
ABC komputera - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - IV SP
muzyczno - rytmiczna Leszek Fąfara  Poszukiwacze muzycznych skarbów cz. I - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - III SP
Poszukiwacze muzycznych skarbów cz. II - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - III SP
W krainie muzyki cz. I - cykl 4 spotkań w roku Grupy przedszkolne (5 - 6 lat)
W krainie muzyki cz. II - cykl 4 spotkań w roku Grupy przedszkolne (5 - 6 lat)
teatralna  Joanna Oleś  Świat teatru - cykl 5 lub 8 spotkań w roku Uczniowie klas I - VII SP
Teatralna Akademia Licealisty - cykl spotkań uzgodniony z nauczycielem prowadzącym Uczniowie klas licealnych
Legendy warszawskie – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas II - VI SP
tańca i ruchu  Klara Dłużniewska-Białczyk  Taneczna akademia malucha - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - I SP
Tańczymy jak lubimy – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas II - IV SP
plastyczna Paweł Batura Linie, plamy, figury – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - IV SP
Zaczarowany papier - papieroplastyka – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - IV SP

tradycji i obyczajów

/humanistyczna 

 

Dorota Szczocka

 

Kalejdoskop sztuki, czyli tworzyć jak wielcy mistrzowie - cykl 5 spotkań w roku Uczniowie klas I - VII SP
Historie niezwykłe rzeczy minionych - cykl 3 spotkań w roku  Uczniowie klas I - IV SP
  Prostymi słowami o wielkich Polakach – cykl 5 spotkań w roku  Uczniowie klas II -  VI SP
  Dawno, dawno temu, czyli polskie miasta w legendzie - cykl 5 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - II

Jak powstaje książka, czyli o sztuce tworzenia - cykl 2 spotkań w roku

Uczniowie klas 0 - VI

Marcin Kiełbus

Kapsuła czasu - warsztaty o profilu humanistycznym - cykl 4 spotkań w roku*

NOWA FORMA ZAJĘĆ. OPIS W ZAŁĄCZNIKU.

Uczniowie klas I - IV
 1. Adresatem warsztatów są uczniowie szkół: podstawowych i ponadpodstawowych warszawskich szkół oraz dzieci w wieku: 5-6 lat z przedszkoli.
 2. Nauczyciele mogą dokonać zapisu osobiście lub telefonicznie w ostatnim tygodniu wakacji i w pierwszym tygodniu roku szkolnego oraz w późniejszym terminie po uzgodnieniu terminu zajęć z nauczycielem MDK prowadzącym dane zajęcia.
 3. Zajęcia realizowane są w trakcie roku szkolnego w ramach spotkań jednorazowych lub cykli z daną grupą.
 4. Jedno spotkanie z każdą grupą trwa 2 godziny dydaktyczne, tj. 1,5 godz. W trakcie zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia po uzgodnieniu z nauczycielem/opiekunem grupy, zarządza co najmniej 10 minutową przerwę.
 5. Zajęcia realizowane są według autorskich programów zajęć opracowanych przez nauczycieli MDK „Muranów”.
 6. Nauczyciel/opiekun przychodzący z klasą na warsztaty zobowiązany jest do przebywania z klasą podczas zajęć i przerw.
 7. Nauczyciele grup szkolnych proszeni są o zwrócenie uwagi, aby uczniowie mieli obuwie na zmianę.
 8. Każde odwołanie zajęć przez nauczyciela/opiekuna grupy szkolnej, powinno być dostarczone:
 • do sekretariatu MDK-u w formie pisemnej (faks, lub pismo odręczne) z pieczęcią szkoły oraz podpisem nauczyciela. Na dokumencie powinny znajdować się następujące informacje: numer szkoły, nazwisko nauczyciela odwołującego zajęcia, termin zajęć, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz przyczyna odwołania zajęć.
 • powyższe dane (bez pieczęci) powinno zawierać odwołanie przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy MDK „Muranów”. Jeśli to możliwe, to powinna być to poczta służbowa.
 1. Przy kolejnych zapisach na zajęcia warsztatowe nauczyciel nagminnie odwołujący zajęcia w roku poprzednim bez podania obiektywnych przyczyn, będzie automatycznie umieszczony na liście rezerwowej.
 2. Każdy nauczyciel odwołujący zajęcia, proszony jest o pilne poinformowanie o tym nauczyciela MDK prowadzącego warsztaty. Mile widziane będzie znalezienie zastępstwa w postaci innej klasy i poinformowanie o zaistniałej zmianie nauczyciela MDK-u.
 3. Nauczyciel MDK odwołujący zajęcia z zapisaną grupą stara się zaproponować spotkanie w innym dogodnym dla obu stron terminie.
 4. Nauczyciele, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach z cyklu otrzymają stosowne zaświadczenie.