WAŻNE!!!
Wyniki konkursów: "Jesteśmy cząstką przyrody" i "Wydajemy własną książkę" zamieszczone są w zakładce: MDK/KONKURSY.
Szczegóły zapisów na nasze zajęcia podczas akcji "LATO W MIEŚCIE 2022" zamieszczone są w zakładce: ZAJĘCIA/INNE/LATO W MIEŚCIE.
Od dnia 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) zapraszamy zapisanych uczestników (po długiej przerwie) na zajęcia taneczne.
DRUK KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY (wersje: polskojęzyczna i ukraińskojęzyczna) do pobrania w zakładce: MDK/DRUKI.
Informacje dot. Scentralizowanego Funduszu Socjalnego w roku 2022 zamieszczone są w zakładce: MDK/DOKUMENTY
XV. LECIE ŚFMT - ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
Regulamin konkursu teatralnego ŚFMT 2021/2022 - znajdziecie w zakładkach: ŚFMT i konkursy.
Deklaracja dostępności MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: AKTUALNOŚCI/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, MDK/DOKUMENTY oraz na stronie BIP.
Prowadzimy zapisy telefoniczne na zajęcia warsztatowe dla grup szkolnych w roku 2021/22.
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2021/22: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 121 212.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Szanowni Państwo, jak co roku zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych, którą przygotowaliśmy dla uczniów warszawskich szkół na rok szkolny 2021/2022

Zapisy na wybrane przez Państwa zajęcia przyjmujemy drogą telefoniczną (prosimy o kontakt za pośrednictwem sekretariatu z nauczycielem prowadzącym wybrane przez Państwa warsztaty). Serdecznie zapraszamy Nauczycieli do udziału w naszej tradycyjnej/stacjonarnej Giełdzie Ofert Warsztatów dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych, która odbędzie się stacjonarnie w naszej placówce - zgodnie z wymogami sanitarnymi, które będą obowiązywały w planowanym terminie, tj. 11 września 2021 r. (sobota) w godz. 11:00-13:00. Podczas Giełdy będziecie Państwo mogli wybrać warsztaty tematyczne dla swojej grupy, zapisać się na wybrany termin, a przede wszystkim porozmawiać z Nauczycielem, który jest autorem wybranych warsztatów (ofertę warsztatów zamieszczamy w tabeli poniżej).

Zadbaliśmy o przygotowanie placówki do przyjęcia uczniów na zajęcia warsztatowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego, które są zgodne z aktualnymi wytycznymi: GIS, MZ, MEiN. Prosimy Państwa o zapoznanie się z dokumentem: WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU SANITARNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW UCZESTNICZĄCYCH W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH  W MDK „MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. (w załączniku). Warunkiem udziału klasy w zajęciach warsztatowych będzie zapoznanie się z dokumentem i jego podpisanie przez Nauczyciela/Opiekuna przed rozpoczęciem udziału w naszych zajęciach (można przesłać skan podpisanego dokumentu na adres służbowy Nauczyciela MDK, na adres główny placówki lub podpisać na miejscu, przed rozpoczęciem zajęć w MDK). W załączeniu zamieszczona jest też PROCEDURA WEWNĘTRZNA ORGANIZACJI PRACY W MDK "MURANÓW" IM. C. K. NORWIDA WPROWADZONA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM.

 

Pracownia Nauczyciel prowadzący Tytuł warsztatów Wiek uczestników Dni prowadzenia warsztatów
multimedialno – edukacyjna  Marta Rutkowska ABC programowania – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas I - VI SP poniedziałek, piątek
ABC komputera i kodowania - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - III SP poniedziałek
muzyczno - rytmiczna Leszek Fąfara  Poszukiwacze muzycznych skarbów cz. I - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - III SP  czwartek
Poszukiwacze muzycznych skarbów cz. II - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - III SP  piątek
W krainie muzyki cz. I - cykl 4 spotkań w roku Grupy przedszkolne (5 - 6 lat i klasy "0")  poniedziałek
W krainie muzyki cz. II - cykl 4 spotkań w roku Grupy przedszkolne (5 - 6 lat i klasy "0")  wtorek
tańca i ruchu  Klara Dłużniewska-Białczyk  Taneczna akademia malucha - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas "0" - I SP  wtorek
Tańczymy jak lubimy – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas II - IV SP  czwartek
plastyczna Paweł Batura Linie, plamy, figury – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - VIII SP  wtorek, środa
Zaczarowany papier - papieroplastyka – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - VI SP  poniedziałek, wtorek, środa

humanistyczna

Marcin Kiełbus

Jak powstaje książka - cykl 2 spotkań w roku

Uczniowie klas III - VI SP

 środa
tradycji i obyczajów Dorota Szczocka
  
Baśń o bohaterach w kamień i spiż zaklętych - cykl 4 spotkań w ciągu roku

Grupy przedszkolne (5 - 6 lat)

Uczniowie klas 0 -  II SP

 piątek
Kalejdoskop sztuki, czyli tworzyć jak wielcy mistrzowie - cykl 5 spotkań w roku Uczniowie klas I - VI  czwartek

Historie niezwykłe rzeczy minionych - cykl 3 spotkań w roku

Uczniowie klas I - VI  środa

Prostymi słowami o wielkich Polakach - cykl 5 spotkań w roku

Uczniowie klas II - VI  czwartek

Dawno, dawno temu... czyli polskie miasta w legendzie - cykl 5 spotkań w ciągu roku

Grupy przedszkolne (5 - 6 lat)

Uczniowie klas 0 - II

środa
 1. Adresatem warsztatów są uczniowie szkół: podstawowych i ponadpodstawowych warszawskich szkół oraz dzieci w wieku: 5-6 lat z przedszkoli.
 2. Nauczyciele mogą dokonać zapisu osobiście lub telefonicznie w ostatnim tygodniu wakacji i w pierwszym tygodniu roku szkolnego oraz w późniejszym terminie po uzgodnieniu terminu zajęć z nauczycielem MDK prowadzącym dane zajęcia.
 3. Zajęcia realizowane są w trakcie roku szkolnego w ramach spotkań jednorazowych lub cykli z daną grupą.
 4. Jedno spotkanie z każdą grupą trwa 2 godziny dydaktyczne, tj. 1,5 godz. W trakcie zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia po uzgodnieniu z nauczycielem/opiekunem grupy, zarządza co najmniej 10 minutową przerwę.
 5. Zajęcia realizowane są według autorskich programów zajęć opracowanych przez nauczycieli MDK „Muranów”.
 6. Nauczyciel/opiekun przychodzący z klasą na warsztaty zobowiązany jest do przebywania z klasą podczas zajęć i przerw.
 7. Nauczyciele grup szkolnych proszeni są o zwrócenie uwagi, aby uczniowie mieli obuwie na zmianę.
 8. Każde odwołanie zajęć przez nauczyciela/opiekuna grupy szkolnej, powinno być dostarczone:
 • do sekretariatu MDK-u w formie pisemnej (faks, lub pismo odręczne) z pieczęcią szkoły oraz podpisem nauczyciela. Na dokumencie powinny znajdować się następujące informacje: numer szkoły, nazwisko nauczyciela odwołującego zajęcia, termin zajęć, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz przyczyna odwołania zajęć.
 • powyższe dane (bez pieczęci) powinno zawierać odwołanie przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy MDK „Muranów”. Jeśli to możliwe, to powinna być to poczta służbowa.
 1. Przy kolejnych zapisach na zajęcia warsztatowe nauczyciel nagminnie odwołujący zajęcia w roku poprzednim bez podania obiektywnych przyczyn, będzie automatycznie umieszczony na liście rezerwowej.
 2. Każdy nauczyciel odwołujący zajęcia, proszony jest o pilne poinformowanie o tym nauczyciela MDK prowadzącego warsztaty. Mile widziane będzie znalezienie zastępstwa w postaci innej klasy i poinformowanie o zaistniałej zmianie nauczyciela MDK-u.
 3. Nauczyciel MDK odwołujący zajęcia z zapisaną grupą stara się zaproponować spotkanie w innym dogodnym dla obu stron terminie.
 4. Nauczyciele, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach z cyklu otrzymają stosowne zaświadczenie.