WAŻNE!!!
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu plastycznego pt. "Zachwyceni krajobrazem i kulturą Ukrainy" do czasu wygaśnięcia pandemii.
Zajęcia w placówce są odwołane do dnia 10 kwietnia 2020 r. (zgodnie z rozporządzeniem MEN)
WAŻNA INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW DOT. WYPŁAT Z FUNDUSZU SOCJALNEGO (ZAKŁADKA: MDK/DOKUMENTY)
PROPOZYCJE CIEKAWYCH ZAJĘĆ, ZABAW, KONKURSÓW ITP. NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ ZNAJDZIECIE W ZAKŁADKACH: "ZAJĘCIA/INNE/PROJEKTY" I W "AKTUALNOŚCIACH".
ADRESY INTERNETOWYCH PORTALI EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI"
Zgłoszenia na konkurs "Wydajemy własną książkę" przyjmujemy przesyłką pocztową lub dostarczone do placówki od pon. do pt. w godz. 12-15) do 6 kwietnia
Finał XII edycji konkursu pt. "Młody Ilustrator" zaplanowany na 12 marca 2020 r. zostaje odwołany z powodu zagrożenia koronawirusem.
W związku z zagrożeniem koronawirusem przegląd grup teatralnych w dniach: 16-18 marca 2020 r.w ramach ŚFMT zostaje odwołany.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (zakładka AKTUALNOŚCI).
XII edycja konkursu pt. "Młody Ilustrator" rozstrzygnięta. Wyniki publikujemy w AKTUALNOŚCIACH i w zakładce KONKURSY.
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW: 800 080 222
Zapisy telefoniczne na bezpłatne zajęcia warsztatowe 2019/2020 dla grup szkolnych trwają. Zapraszamy.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
Prosimy o zapoznanie się się z treścią znowelizowanego STATUTU MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty)
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

Szanowni Państwo, jak co roku, zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych, którą przygotowaliśmy dla uczniów warszawskich szkół na rok szkolny 2019/2020

Zapisy na wybrane zajęcia przyjmujemy już od 26 sierpnia 2019 r. drogą telefoniczną (prosimy o kontakt - za pośrednictwem sekretariatu - z nauczycielem prowadzącym wybrane przez Państwa warsztaty). 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli śródmiejskich szkół i placówek oświatowych do udziału w warsztatach (w ramach „Spotkań z kulturą”), adresowanych do uczniów śródmiejskich placówek oświatowych.

Pracownia Nauczyciel prowadzący Tytuł warsztatów Wiek uczestników
multimedialno – edukacyjna  Marta Rutkowska ABC programowania – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas 0 - VIII SP
ABC komputera - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - VI SP

Parki Narodowe - cykl 4 spotkań w roku

Uczniowie klas I - VI
muzyczno - rytmiczna Leszek Fąfara  Muzyczne podróże - cz. I - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - III SP
Muzyczne podróże - cz. II - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - III SP
Poszukiwacze muzycznych skarbów - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - III SP
W krainie muzyki - cykl 4 spotkań w roku Grupy przedszkolne (5 - 6 lat)
teatralna  Joanna Oleś  Świat teatru - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas I - VI SP
Teatralna Akademia Licealisty - cykl spotkań uzgodniony z nauczycielem prowadzącym Uczniowie klas licealnych
Legendy warszawskie – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas II - V SP
tańca i ruchu  Klara Dłużniewska    -Białczyk  Taneczna akademia malucha - cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - I SP
Tańczymy jak lubimy – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas II - IV SP
plastyczna Paweł Batura Linie, plamy, figury – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - IV SP
Zaczarowany papier - papieroplastyka – cykl 4 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - IV SP
tradycji i obyczajów  Dorota Szczocka Kalejdoskop sztuki, czyli tworzyć jak wielcy mistrzowie - cykl 5 spotkań w roku Uczniowie klas I - VII SP
Historie niezwykłe rzeczy minionych - cykl 3 spotkań w roku  Uczniowie klas I - IV SP
Baśń o bohaterach w kamień i spiż zaklętych - cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas 0 - III SP
Prostymi słowami o wielkich Polakach – cykl 4 spotkań w roku  Uczniowie klas II -  VI SP
Coś nowego z czegoś starego - cykl 3 spotkań w roku  Uczniowie klas 0 - VI SP
Dawno, dawno temu, czyli polskie miasta w legendzie - cykl 5 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - II
humanistyczna Dorota Szczocka Jak powstaje książka, czyli o sztuce tworzenia - cykl 2 spotkań w roku Uczniowie klas 0 - VI SP
 1. Adresatem warsztatów są uczniowie warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci z przedszkoli od grupy 5-latków.
 2. Pierwszeństwo w rezerwacji terminów dla swoich klas w warsztatach mają nauczyciele ze śródmiejskich szkół i przedszkoli.
 3. Nauczyciele szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście  lub telefonicznie w ostatnim tygodniu wakacji i w pierwszym tygodniu roku szkolnego oraz w późniejszym terminie.
 4. Nauczyciele szkół znajdujących się poza terenem Dzielnicy Śródmieście mogą dokonać zapisu osobiście w trakcie Giełdy Ofert MDK „Muranów” odbywającej się zazwyczaj w pierwszą sobotę września oraz telefonicznie w późniejszym terminie.
 5. Jedno spotkanie z każdą grupą trwa 2 godziny dydaktyczne, tj. 1,5 godz. zegarowej.
 6. Zajęcia realizowane są według autorskich programów zajęć opracowanych przez nauczycieli MDK „Muranów”.
 7. Nauczyciel/opiekun przychodzący z klasą na warsztaty zobowiązany jest do opieki nad dziećmi czy młodzieżą podczas zajęć i przerw.
 8. Nauczyciele grup szkolnych proszeni są o zwrócenie uwagi, aby uczniowie mieli obuwie na zmianę.
 9. Każde odwołanie zajęć przez nauczyciela musi być dostarczone do sekretariatu MDK-u w formie pisemnej (faks lub pismo odręczne) z pieczęcią szkoły oraz podpisem nauczyciela lub formie elektronicznej (patrz pkt. 10). Na dokumencie powinny znajdować się informacje: numer szkoły, nazwisko nauczyciela odwołującego zajęcia, termin zajęć, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz przyczyna odwołania zajęć.
 10. Odwołanie zajęć w formie elektronicznej akceptowane będzie wyłącznie wówczas, jeśli przesłane zostanie pocztą e-mail z sekretariatu szkoły.
 11. Przy kolejnych zapisach na zajęcia warsztatowe nauczyciel nagminnie odwołujący zajęcia (w roku poprzednim) bez podania obiektywnych przyczyn będzie umieszczony na liście rezerwowej.
 12. Każdy nauczyciel odwołujący zajęcia proszony jest o przekazanie informacji nauczycielowi prowadzącemu warsztaty w MDK-u. Mile widziane będzie znalezienie klasy czy nauczyciela na zastępstwo.
 13. Nauczyciel MDK odwołujący warsztaty stara się zaproponować spotkanie w innym, dogodnym dla obu stron terminie.
 14. Nauczyciele, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach w cyklu otrzymają stosowne zaświadczenie/podziękowanie.